Tôi cần (sự) hỗ trợ từ Giáo Hội, của các bạn (làm ơn giúp tôi)

 

Các bạn. Tôi đã làm “sách nhỏ” lâu rồi và tôi “cho các bạn biết”. Tôi giấu các bạn làm cái gì. Nhưng tôi không nhận thấy bất cứ (một) ý định (gì?!??) của cơ quan tôn giáo. Các vị “linh mục”, các vị chức sắc. Những người dân ở họ đạo Lương Hòa Thượng. Tôi muốn đem cuốn sách nhỏ này đi thật nhanh nhằm giúp “những người bị kẹt, có thể cần “sự giúp đỡ của tôi”. Nhưng các cơ quan tôn giáo và “những người biết tôi làm sách nhỏ này”. Đặc biệt ở họ đạo Lương Hòa Thượng. Tôi làm tôi muốn giúp người ta và tôi muốn đưa nó “cho” mọi người “những người có thể cần”. Tôi làm sách nhỏ “này”. Những lúc tôi đã đi làm xa nhà (ý của Thiên Chúa); làm những nghề cần “thời gian, tôi nhiều lúc ít muốn về nhà. Nhưng còn mẹ tôi và những nhiệm vụ tôi không tròn “trách nhiệm” tôi không thể trốn đi được. Và tôi cũng cần “những hỗ trợ từ phía gia đình, người thân tôi” để tôi mở rộng “sách nhỏ” cho các bạn “những người chưa biết “về “. Tôi đã chờ “đợi và suy sụp” vì những yếu tố “khách quan”. Tôi hiện “rất là suy sụp, tôi không tìm nổi cho bản thân tôi “có một người bạn gái”. Hiện giờ tôi rất là … .Mong các bạn thông tin cho “các cơ quan tôn giáo của “tôn giáo Thiên Chúa” ở Việt nam. Bây giờ tôi rất “suy sụp” và cần nhận sự hỗ trợ của các bạn. Chứ tôi viết (bấm) cuốn sách nhỏ này xong. Xã hội này “loạn” như “Mê hi cô). Hay biết bao nhiêu người đã “vấp ngã”. “Bị mất sự sống, thân thể không còn nguyên vẹn “sách nhỏ này mới tới”. Đó là sự tắc trách của tôi. Bây giờ tôi muốn cơ quan của giáo hội (các cơ quan công giáo). Giúp tôi đưa cuốn sách nhỏ cho “mọi người”. Hay “quyển sách này là một quyển sách vô dụng” đến quá trễ “trước khi nó phát huy những “gì…của nó”. Các bạn có muốn “Thiên Chúa Trừng phạt các bạn không!?. Sao các bạn làm “cớ cho người “khác” sa ngã. Tôi đã nói với các bạn bao nhiêu lần. Cái gì các bạn cũng im lặng. Vả các bạn cứ “im lặng đi”. Cứ lo cho một mình mình và “những người thân (gia đình của các bạn đi). Thiên Chúa sẽ “trả oán các bạn vào lúc “bất ngờ nhất”. Tôi đã thông tin và tìm “cách thông tin, “những gì tôi cần làm“. Các bạn nghĩ sao về “cuốn sách nhỏ này? “. Tôi không muốn nhiều người gặp nguy hơn nữa. Các bạn nghĩ sao về hành dộng “im lặng của các bạn”. Ai trả giá đây. Các bạn “hãy khắc họa những hình ảnh “đó” những hình ảnh như các bạn trẻ bây giờ đi rồi nói chuyện …Các bạn và gia đình các bạn “được yên” rồi các bạn bỏ mặc các bạn “giới trẻ” bây giờ hay sao. Tôi không có gì cả. Tôi là một con người bất tài “vô dụng”. Nhưng tôi muốn các bạn giúp tôi. Cho giáo hôi giúp tôi. Tôi không muốn các bạn “những người trên đời “trong xã hội loài người” đau khổ vì …những gì ẩn khuất thêm nữa“.

Tôi cũng mong các bạn ở Lương Hòa Thượng nhớ về những con người (2 người đàn bà ở xóm dưới) uống thuốc tự vẫn và một người đàn ông tự vẫn (cũng ở khu xóm dưới). Các bạn lờ đi hay quá. Các bạn quên hay làm sao. Tôi thật cảm thấy ngẹn lời, “thấy mình có lỗi”, (bất lực) và “vô trách nhiệm”, nhói lòng (!!) vì những sự bất lực “nhu nhược” của mình …. Tôi tự hỏi “cuốn sách nhỏ” này “đến được” tay họ, họ có làm “thế hay không”. Đạo Thiên Chúa dạy “chớ giết người”, sao các bạn để người ta “tự sát như vậy?”. Các bạn làm lờ mau quên “cũng hay lắm đó!“. Tôi nói :”ra” các bạn, những người “có trách nhiệm”, các bạn có “cảm thấy” nhột hay không? Sao các bạn nghĩ tôi đùa chơi với các bạn, các bạn và “người đứng (ở) vị trí cao trong xứ đạo Lương Hòa Thượng đùa với mạng sống của người ta thì “có lẽ đúng hơn”. Sau này “có thể “xứ đạo có thể sẽ yên, không có người tự sát”. Nhưng các “bạn” nghĩ sao, trong đó, trong những người “đầu tiên biết tin họ tự sát, trong đó có tôi”; Các bạn nghĩ sao về “lời Chúa nói” : “Các người bên ngoài bát đĩa nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Đồ ngốc! đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. Khốn cho các người, hỡi các người Pha ri sêu , Các người nộp thuế… người ta dẫm lên mà không hay.” khi nói về những những con người “sống bề ngoài trong Kinh Thánh”.