Thiên Chúa thật sự là “thần” của “ai”. Tôn giáo “Thiên Chúa (này) là của ai?

Các bạn, tôi thường nghe nói đạo Thiên Chúa chúng ta chỉ cho phép thờ “lạy” một mình “ngài” là Thiên Chúa mà thôi; thờ lạy vị “thần khác” thì sẽ có tội “trọng”. “Vậy bây giờ tôi hỏi các bạn, sao các bạn không để những “người khác” thờ “lạy” Thiên Chúa của chúng ta qua “đường ranh mỏng manh của Cuốn Sách Nhỏ “này””. Các bạn cũng hay khuyên người ta (trong giáo lý dạy như vậy mà!) và cái tôn giáo này đã “được truyền đến nước Việt Nam với sự mất mát của không biết “bao nhiêu sinh mạng của các nhà truyền giáo ở Việt Nam những “lúc trước đây mà!””, các bạn cũng “thấy, cũng biết “có nhiều “tôn giáo trên cuộc đời này mà! Các bạn cũng nghe người ta sỉ nhục “đạo Thiên Chúa và “nói lộng ngôn về đạo (tôn giáo) của “chúng ta” không ít mà! Các bạn không nói , không “làm gì được!” mà các bạn chờ thời “chờ cho tui chết (mất) đi để đạo Thiên Chúa “hòa đồng với các tôn giáo khác” và “đạo Thiên Chúa của chúng ta sẽ mãi bị “khoa học (các nhà khoa học) đưa Thế giới đến “thời đại ngày hôm nay” và những “thế hệ trẻ “những “lớp người sau này phỉ báng hay sao?” khi các bạn trẻ “tiếp nhận những “trình độ khoa học của con người trên đời và biết về các “tôn giáo trên đời và “lề lối của các tôn giáo, sự ảnh hưởng và những sự  mỉa mai của các “tôn giáo “thực tế và “có quyền hơn đạo Thiên Chúa ở những khía cạnh, những mặt khác và “thực tế hơn?!” hay “tất cả chỉ là “trò cười, trò đùa của “tự nhiên” trên cuộc đời này mà thôi, các bạn!

Vậy “hóa ra : những lời chép, lời tôi “viết (bấm ra) cho các bạn là vô nghĩa, là vô giá trị và “tôi nói dối các bạn, tôi chấp nhận bỏ “tiền bạc, thời gian, “chấp nhận những nguy hiểm, khó khăn (tự bôi xấu mình trước “cộng đồng (này)” để làm gì. Tại sao tôi lại “làm mấy cái trò vớ vẩn (để làm gì). Tại sao tôi không “lo kiếm tiền (mưu cầu hạnh phúc cho mình). Sao tôi lại “nói xấu mình (để làm gì vậy?). Làm “sách nhỏ này để “làm gì?” Có “ích lợi gì về Kinh tế (tài chính) hay để “làm gì?”.

– ” Cái chuyện Đức Chúa Ngôi Ba “hiện ra với tôi ở đâu (tôi thấy các bạn không quan tâm nên tôi sẽ không “nói”. Các bạn “coi sinh mạng của tôi khi “đang còn sống và những lời tôi nói qua “cuốn sách nhỏ này không ra gì”. Tôi cũng không “cần nói hết, các bạn cứ chờ đi”. Tôi cam đoan với các bạn, không có đạo Thiên Chúa đang tồn tại nếu không có những con người ngu ngốc (điên rồ và khờ khạo) khi xưa “truyền lại”, họ đã từng “bị xem là – những kẻ thù của chế độ và có những “tư tưởng điên rồ không theo những đường lối của “các chế độ phong kiến xưa”. Tư tưởng của tôn giáo này “đã được những con người “đạo đức, đức hạnh, “độ lượng (mến Chúa, yêu người) như những “con người như họ khi xưa “truyền đạo “lại” mới “có đạo Thiên Chúa như hôm nay”. Nhưng đây là thời đại “Công Nghệ Thông Tin” tri thức phát triển và “con người “thách thức sự tồn tại của Thiên Chúa; các tôn giáo khác cũng đồng “đẳng” với “đạo Thiên Chúa” và “có những phần “nhỉnh, nổi trội, tự do” còn “tôn giáo Thiên Chúa của chúng ta chỉ có “những kẻ ngáo, kẻ “ngố (dối trá), điên loạn và không hợp thời đại “viễn vông” . Những kẻ “ngu đần” với sự “cuồng tín” bỏ mạng sống “mình” cho những “ý tưởng (tư tưởng)” viễn vông ở “trong những tư tưởng điên rồ (không đâu ra đâu) phải không? Bỏ hạnh phúc mình vì “những thứ đâu đâu (không có)”. Hay họ chỉ là những “nhân vật hư cấu (theo lời một con người nổi tiếng) đã bác bỏ họ khi xưa (xem họ là những sản phẩm của dối trá và bịa đặt). Cũng như tôi là “một kẻ “bị bệnh tâm thần” nên không cần phải “kiểm chứng”. Cũng như chúa Giê su (cũng chỉ là thành quả của những sự dối trá (thần tượng hóa) của người Do Thái : thêu dệt;  thêm thắt theo như lời của một con người giử “vị trí đứng đầu của một tôn giáo khác “đem sự thật cho chúng ta, các bạn”.

Các tôn giáo cũng chỉ là sản phẩm của “trí tưởng tượng” và không “biết rõ “tôn giáo nào là thật và đúng và “cũng không cần phải kiểm chứng”. Như lời tôi nói là vô nghĩa vì nhà tiên tri của “một tôn giáo khác nói “quá đúng!”. Tư tưởng của “một tôn giáo đề cập con người và các “loài sinh vật khác là “sản phẩm của vòng “luân hồi” quá đúng và “áp dụng (được cho con người “trong xã hội” với “những tư tưởng được áp dụng và “tuân theo: con người là sản phẩm của “vòng luân hồi [nhân quả (đầu thai)] nhân duyên, nghiệp báo trong thế giới “vô tri, ảo ảnh” vô thực… vô nghĩa với những con người thi hành “luật nhân quả” được ảnh hưởng bởi những mặt “của tôn giáo này” ở những nơi “bị ảnh hưởng về “nhiều mặt” của “tôn giáo này” bởi những con người “sùng bái đạo” ở nhiều nời trên Thế giới (coi trọng luật luân hồi của Phật giáo Châu Á)…

Thiên Chúa “đã nói rồi:”: khốn cho kẻ “làm cớ cho những kẻ bé mọn phải sa ngã…” và “…đong bằng đấu nào thì cha trên trời cũng sẽ đong lại cho anh em bằng đấu đó”. Tôi “biết chừng nào mình phải “hoàn thành”. Có thể “kịp hay không thì tùy Thiên Chúa của chúng ta , các bạn. Các bạn nên nhớ “Thiên Chúa đã nói câu này: “Chẳng có che giấu nào mà không được tỏ lộ và chẳng có bí mật nào mà không được đưa ra ánh sáng”.

Các bạn cứ chờ đi. Không “quan trọng nó sẽ hoàn thành khi nào”. Các bạn vô lương tâm. Thiên Chúa không cần “những kẻ đạo đức” như vậy đâu.