Đồng phục và “cách ăn mặc của các bạn theo học đạo”

Các bạn “Thiên Chúa của chúng ta “đã dạy rằng : khi cho người khác cái gì mà muốn “được vừa ý người thì đừng nên phô trương”. Thiên Chúa của chúng ta thích những gì “kín đáo (tốt đẹp), không phô trương (không đạo đức giả) hay can thiệp (đụng chạm vào quyền tự do cá nhân) làm những điều làm đạo Thiên Chúa “nhục nhã (không tôn trọng quyền tự do của những con người đi học (để hiểu biết về tôn giáo Thiên Chúa của chúng ta) như cách các cơ quan công giáo Việt Nam hôm nay hay làm.

Đây không là ý của tôi mà là Thiên Chúa đã bảo tôi nêu lên (tôi phải nêu lên). Dù rằng tôi rất khó chịu, “tôi sẽ mãi không bao giờ đề cập đến vấn đề này “nếu Thiên Chúa không can thiệp : “không cho hay bảo tôi làm!!!”.

Tôi ưa chuộng cách ăn mặc tự do kín đáo của các bạn trẻ và không thích cách làm màu về đồng phục của các bạn vào học đạo trong cơ quan công giáo “trong nhà thờ “chúng ta” – (các bạn!)”.,.

Thiên Chúa “đã bảo chúng ta khi làm một việc gì đó (như giúp những kẻ khác) thì đừng nên phô trương. Nhưng nay tôi thấy các bạn trong cơ quan công giáo theo học đạo và những con người dạy đạo “trong cơ quan công giáo “bây giờ” hay mặc những cái áo có logo về đạo Thiên Chúa và đeo một cái khăn quàng cổ mỗi người một màu. Tôi đại diện cho Thiên Chúa vì Thiên Chúa thấy các bạn “không được, rất khó chịu vì tôn giáo chúng ta cho “người khác đạo, con đường đi sao các bạn lại phô trương “khoe mẽ” làm những điểu vớ vẩn “làm trò hề như vậy: ” Tôi không cho phép các bạn bắt buộc các bạn bây giờ mua đồng phục từ cơ quan công giáo của chúng ta : “những kẻ nào có ý định đồng phục (bán đồng phục, đeo khăn quàng) cho người khác tuân theo : kẻ đó thật điên khùng. Thiên Chúa chúng ta thích những gì kín đáo và tôi nghĩ rằng : Các bạn trẻ bây giờ -chúng ta nên dạy chúng biết tiết kiệm và thông minh trong cuộc sống. Đừng nên lãng phí trong khi “chưa chu toàn trong cuộc sống “những gì quan trọng trên cuộc đời này. “Tốn tiền mua những cái áo đồng phục (gắn logo), khăn quàng cổ để làm gì “các bạn thấy con người ta dư tiền (dư thừa) lắm hay sao mà xúi bẩy con người ta “làm những việc thừa mứa (điên khùng như vậy). Ai mượn các bạn làm “kẻ nào có những chủ trương như vậy”. Tính mạng, sức khỏe “danh dự”, sự an toàn của những con người (những công dân trên đời này các bạn coi ra gì mà làm những việc lãng phí “phô trương”, vô bổ (dạy lớp trẻ) gương xấu như vậy. Tôi đề nghị chấm dứt đồng phục có logo công giáo trên áo lớp trẻ như – một sự phô trương và lãng phí, và đeo thêm cái khăn quàng kiểu cách như vậy. Không biết cách gì làm để con người ta hết tiền bạc hay sao. Ai mượn các bạn “làm vậy, kẻ nào”. Người ta kinh tởm vì cái đạo này trước đây. Tôi cấm các bạn xúc phạm tôn giáo của chúng ta. Thiên Chúa bảo không phô trương – sao các bạn lại phô trương và dạy các bạn ngày nay vào sự tù hãm. Cha mẹ chúng có thể may hay mua đồ cho chúng hay tận dụng những bộ đồng phục của chúng khi chúng còn học trên ghế nhà trường mà không có logo của cơ quan công giáo và không có cái khăn quàng “của các bạn”. Sao các bạn thích phô trương, sỉ nhục Thiên Chúa chúng ta một cách như vậy. Tôi cấm các bạn. Những kẻ điên rồ rắm rối “đen tối – xấu xa (ác hiểm) kia..