Cuốn Sách Nhỏ là tác phẩm của “ai?”? !?! ?

Các bạn , các bạn đừng có nghĩ tôi bản lĩnh hay như thế nào (có tài hay như thế nào!!! mà làm [viết lên ‹viết nên – làm nên› cuốn sách nhỏ này được] Tôi hoàn thành là vì “người” đã cho Thần Khí của người hiện ra với tôi và cho tôi biết tôi là người được “chọn”, có đủ khả năng để “hoàn thành công trình này của Người dù rằng tôi là kẻ rất là yếu ớt, hèn mọn , thấp kém. Nhưng tôi “làm như vậy” vì tôi thấy có trách nhiệm với “người cho đấng đã được nhắc đến bởi Thiên Chúa Ngôi Hai” hiện ra với mình (tôi) nên tôi thấy “có trách nhiệm phải viết (làm nên) những gì Thiên Chúa muốn tôi làm trong lương tâm và những gì “tôi thấy (gặp) trong cuộc sống và những gì Thiên Chúa “cho tôi biết (nhận biết) theo lẽ phải mà người “đặt để (giao cho) tôi , “muốn tôi cần phải hoàn thành như “ý ngài”. Tôi không muốn gì cả. “Tôi chỉ có ý muốn nói là tôi phải “làm những gì người đã hiện ra với tôi muốn và tôi phải hoàn thành để trả lời Ngài về những gì “Ngài” muốn nói với tôi và giao nó cho “những con người cần trên cuộc đời này (những người cần nó như tôi). Tôi không muốn “hèn hạ” và tôi cũng đã cố gắng trong “phạm vi khả năng (của tôi) mà con người hèn kém như tôi có được”. Tôi mong các bạn thông cảm (nếu tôi có thiếu sót (sai sót) gì thì cũng mong các bạn bỏ qua. Mong các bạn “hiểu giùm tôi” -tôi sinh ra ở đâu và tôi sống cùng những con người … như thế nào và tôi phải “làm sao?”. Cuộc đời này chúng ta sống và phải chấp nhận đi theo những quỹ đạo riêng nhưng “đúng luật nào thì tùy ‘các bạn chọn lựa’. Về Phần Tôi (phần của tôi). Thiên Chúa đã xót thương và cứu vớt cuộc đời bé nhỏ của tôi. “Thiên Chúa cũng đã từng trả lời (bảo) với các luật sĩ và biệt phái : ai trong các ông sạch tội hãy ném đá chị này trước đi… nghe thế họ rút lui từng người một bắt đầu từ người nhiều tuổi nhất và chỉ còn lại Chúa Giêsu với người con gái ở đó. Bấy giờ Chúa Giê su đứng thẳng dậy và bảo cô gái này rằng : “Hỡi thiếu phụ, những người tố cáo chị đâu cả rồi? Không ai kết án chị cả sao? Nàng đáp : “Thưa thầy, không có ai”…

Thiên Chúa cũng đã “nói rằng” :  “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”. 

Dầu các bạn chỉ trích tôi, nhiều người không thích và coi thường. Tôi không cần bất kỳ điều gì từ các bạn nhưng tôi mong các bạn lột bỏ vẻ mặt “…của các bạn nơi đây” giúp người ta các bạn trên đời sớm sớm môt chút. Các bạn (theo tôi thấy) có thiệt gì đâu. Con người thách thức sự tồn tại của thượng đế (Thiên Chúa) còn tôi thì “thách thức các bạn kiểm chứng chuyện Thiên Chúa cho đấng bảo trợ của “người” hiện ra (với tôi) với những điều Người cho tôi dù những “gì” ngài cho tôi có thể gọi là rất bé nhỏ, mỏng manh nhưng “đủ cho tôi – để tôi có thể hoàn thành Cuốn Sách Nhỏ này!!!

Hiểu Kinh Thánh