Đời đời là gì?

 

Các bạn thanh niên ngày nay, các bạn có bản lĩnh thì tôi đố các bạn làm những điều này nhen : -Đo một vòng trái đất này, độ sâu nhất của biển, những đỉnh núi cao nhất thế giới này các bạn có đo được hay không. Có ai trong các bạn leo lên những đỉnh núi cao nhất thế giới này được không, ra biển Thái Bình cho biết nó lớn cỡ nào, leo lên đỉnh của Nhà Trắng, đỉnh Tháp Effeil, Kim Tự Tháp (Ai Cập) các bạn có leo lên được không, tượng Nữ Thần Tự Do các bạn có phá được hay không”. Tháp nghiêng Pissa của Ý các bạn đi tới đỉnh chưa nè.

Các bạn không cần phải làm gì, hãy giử lấy những điều tôi nói. Nhớ là tôi muốn giúp các bạn cho các bạn có được khôn ngoan và tri thức. Còn nếu các bạn khinh thường lời nói của tôi, chứng minh các bạn dử, giỏi thật thì các bạn có ai thử lấy doanh trại quân đội nhân dân có được không. Ai trong các bạn lấy đồn công an có được không : Đồn công an quận, huyện, tỉnh, thành phố, các bạn thử coi có lấy được không, các cơ quan nhà nước, cơ quan công quyền, các cơ quan đơn vị nhà nước. Trụ sở , đồn công an các tỉnh-thành phố, các bạn thử coi lấy được không, có làm được gì không. Nếu giỏi hơn nữa thì các bạn lấy Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM,… các tỉnh, thành của Việt Nam, tỉnh nào cũng được, các bạn thử coi có lấy được hay không.

Không trách các bạn được vì các bạn bị che giấu khôn ngoan và tri thức. Những điều đơn giản giúp chúng ta sống tốt hơn, các bạn. Đơn giản là như việc vặn con bu lông, ốc vít, các bạn phải biết vặn như thế nào mới vặn được các bạn à.

Sự sống là từ những chất vô sinh thành hữu sinh, đơn bào, đa bào.

Đỉnh của trái đất ở hướng Bắc. Nhà mỗi người nên có (một) mô hình quả địa cầu, mô hình TĐ thu nhỏ để biết mình đang ở đâu trên thế giới, là công dân TG (thế giới) này. ( mua quả có đường kính 17 cm, có lớn hơn hay bé hơn thì chỉ một chút thôi) để nghiên cứu, học hỏi, để biết ta (đang) ở đâu trên TG này , là công dân TG này.

Lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới, lịch sử văn minh nhân loại các bạn cũng nên tìm hiểu các bạn.

Lịch sử của các nước Đông Nam Á (xưa) : Chiêm Thành, Phù Nam, Chân Lạp , … , các vùng đất thuộc Châu Á như Tây Tạng, Nội Mông, các tỉnh của đất nước Trung Quốc, khu vực Kashmir, … (lịch sử của) các quốc gia : Malaysia, Philippine, Papua New Guinea, … . Các vùng đất thuộc Châu Âu : Kosovo, Bosnia & Herzegoviana, Nam Ossetia… Các vùng đất thuộc Châu Mỹ : Cuba, Bolivia, Paraguay và Venezuela…, các quốc gia Châu Phi : Su dan, Ai Cập, Maroc, Nigêrie,… lịch sử Châu Mĩ, Châu Úc, lịch sử các quốc gia Châu Á, Châu Phi (những thời xa xưa), những gì trải qua trên thế giới (lịch sử); – Thích thì xem “sơ qua”, các bạn. Các bạn tìm ra câu trả lời : Các quốc gia, châu lục, đã bị các quốc gia của thế giới văn minh hơn, mạnh hơn xâm chiếm có thể giành độc lập hay phục quốc, li khai, lập quốc hay không , làm sao để làm được những việc “lớn” như vậy có vinh quang, trả giá, tổn thất, mất mát, có đạt được gì hay không. Ý nghĩa các cuộc chiến như thế nào với lịch sử nhân loại, các bạn trả lời đi nhen các bạn. Lịch sử khai phá, văn minh của thế giới; các bạn nên học hỏi, các bạn.

CNXH (chủ nghĩa xã hội), Thế giới Đại đồng, Chủ nghĩa Phát xít, Đế quốc … các bạn cũng nên tìm hiểu cho biết, các bạn.

Bao nhiêu triệu người đã “bị chết”, bị tử hình khi CNXH ở Liên Xô còn tồn tại, Trung Quốc, Cam Pu Chia chưa có đổi mới. Cuộc chiến giữa các nước Chủ Nghĩa Xã Hội và các nước thuộc Thế Giới Tự Do của phương Tây, Hoa Kỳ, tìm hiểu thêm cho biết, nghen các bạn. Bao nhiêu triệu người đã chết trong cuộc chiến giữa quân Đồng Minh và Phát Xít, những cuộc chiến giữa người dân các nước bản địa và lực lượng quân lính các quốc gia thực dân, đế quốc.

–Các bạn cũng nên biết lịch sử của (“các quốc gia”) nhiều “nơi” trên thế giới này -các bạn.

  Khôn ngoan trong cuốn Kinh Thánh.

 – Năm 10014 …, 10016 … mấy triệu, tỉ năm nữa cũng sẽ đến như cái chớp mắt mà thôi , các bạn. 

-Đời đời là cái gì ?!

Hiểu Kinh Thánh