Sách Nhỏ Bị Che Giấu Bởi Ai

Các bạn, Đức Chúa Thánh Thần đã hiện ra với tôi từ rất sớm khi tuổi đời của tôi là 18-19 tuổi tôi biết tầm quan trọng của Đức Chúa Thánh Thần tức là Thần Khí của Thiên Chúa. Ngài đã tạo nên tôi và làm chủ tôi. Ngài làm chủ thân xác và linh hồn tôi; Mọi đường đi nước bước của tôi do Ngài làm chủ thì các bạn đừng có trách tôi có đi chơi chút đỉnh, rất là ít trước đây. Các bạn có biết vì sao người ta quý trọng Đức Chúa Giê-Su không. Vì Những lời Ngài Phán ra, ngài răn dạy các môn đệ rất hay (hay không tưởng) trong khi Ngài chưa “biết về đàn bà (con gái) mà ngài lại có thể nói hay như vậy”. Còn về phần tôi thì Thiên Chúa cho tôi biết về phụ nữ chút đỉnh nói chung là rất ít, không đủ vào đâu nhưng đủ cho tôi có thể hoàn thành “sách nhỏ” và tôi sẵn sàng chọn Thiên Chúa chứ không hề chọn xác thịt. Tôi không đam mê xác thịt nhưng Thiên Chúa là chủ nhân của tôi. Tôi vâng lệnh người và tôi tin tưởng Người. Các bạn cánh cửa Thiên Đàng đã được mở bởi Thiên Chúa thông qua “tôi” con người yếu đuối này. Và Thiên Chúa cũng hiểu cho tôi, “tôi đã vào bệnh viện tâm thần Biên Hòa (vì Thiên Chúa muốn thế). Thiên Chúa muốn tôi là đàn ông để có thể hiểu được Ngôn Ngữ người ta nói, cho tôi có thể bình tâm, tỉnh trí và là một người đàn ông tự tin không vướng bận bởi phụ nữ (vợ con) để tôi có thể dốc hoàn toàn cho Thiên Chúa sức lực bé mọn của tôi. Cuộc đời của tôi Thiên Chúa đã hiện ra với tôi bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa con mà ra. Tôi xin làm chứng nhân làm chủ lời nói và trách nhiệm mình. Tôi có nói sai hay nói dối thì tôi xin chịu tất cả hình phạt từ xưa nay giáng lên tôi và linh hồn tôi. Còn tôi nói đúng thì ai chống lại tôi phải chịu gì xin bước ra đối chất với tôi. Đừng có nấp né lảng tránh tôi. Con người nào xài được là xài được. Các bạn thấy tôi không xài được chổ nào.. Tôi xin chia sẻ những gì tôi biết từ chổ Thiên Chúa qua tôi. Ai không phục xin bước ra đối chất. Trên đời này cái gì là sự thật thì là sự thật. Đừng đem những gì là trò trẻ con hãm hại sách nhỏ này không có được đâu. “Các người định đem đầu mình cho hỏa ngục nuốt chửng à. Nếu không phải sự thật tại sao tôi lại nói thế và tôi dám thách thức hỏa ngục nuốt chửng tôi. Các người quả thực không biết sợ. Cuốn sách nhỏ này mà mất bọn khốn các người không yên thân đâu “quá khứ và sự thật lịch sử sẽ được lật lại”. Linh hồn của các người xuống hết đó. BIết bao nhiêu người cần cuốn sách nhỏ này. Người ta nói lộng ngôn về đạo này, phỉ báng về tôn giáo chúng ta các ngươi nghe chưa. Cuốn sách nhỏ không còn nguyên vẹn vì lời của ta nhiếc móc, chửi vào đầu chó các ngươi, các ngươi nghe không. Ta không tha thứ và muôn đời ta không tha thứ. Tại sao các ngươi lại có hành động như vậy. Ta đã gần hoàn thành cuốn sách nhỏ này mà lũ vô học các ngươi lại có những hành động bỉ ổi như vậy. Các ngươi trả lời Thiên Chúa và những người hiểu lầm KInh Thánh ra sao đây; “lũ cho đe”. Nếu sách nhỏ này mất vì hành động của các ngươi thì các ngươi phải chịu trách nhiệm. Đừng nghĩ các ngươi chết là xong. Có thiên Chúa giao sách nhỏ cho ta. Ta giao lại các ngươi coi khinh thì các ngươi phải chịu “trách nhiệm”. Các Ngươi không xứng đáng theo đạo Thiên Chúa. Uổng cho các ngươi có cái đầu “người” và hình hài thân xác của con người bây giờ. Ta đã nói Thiên Chúa là đức Chúa Thánh Thần hiện ra và làm chủ ta từ bao lâu rồi! Có gì ta chịu bằng không các ngươi phải chịu vì mất lòng Thiên Chúa….

Hiểu Kinh Thánh