Điều gì quan trọng hơn (nhất). (những gì có giá trị và đáng giá). Lỗi phạm (do đâu). Sức mạnh của Thiên Chúa để làm gì. Thiên Chúa nhỏ mọn và người tội lỗi không thể được tha (và sạch tội) sao? Thiên Chúa nhỏ mọn như những người trên đời này sao.

Các bạn, tôi đã xưng thú với các bạn lỗi phạm của tôi. Lỗi phạm mà nhiều người nghĩ rằng do tôi (lỗi tại tôi). Bây giờ tôi xin nói thẳng và nói thật với các bạn. Các bạn tự suy nghĩ các bạn xem nếu như tôi làm cuốn sách nhỏ này cho các bạn. tôi sẽ có lợi gì. Tôi có lợi lộc gì không khi làm “cuốn sách nhỏ” cho các bạn nếu như không có Thiên Chúa (trả cho những gì tôi “làm”). Tôi nói thật tôi không cần phải lao tâm khổ tứ (không phải lo lắng gì cả) nếu không sống theo luật của Chúa trời. Tôi có lợi lộc gì hay là cần gì từ các bạn. Các bạn “suy nghĩ những gì tôi đề cập đến nhé”.

Sự thật là cuộc đời tôi “ở trong tay Thiên Chúa” người cũng cho tôi tự do nhưng cũng có những lúc tôi “là mình” vì các bạn không hiểu “ý của người hết đâu” và ý của tôi cũng có thể “không đúng (tùy các bạn suy nghĩ)”. Nhưng những gì trong cuốn sách nhỏ này tôi nghĩ một số bạn (có thể sẽ cần) -có thể là một số con người “cũng giống giống (như) tôi” không được giỏi,…(có nỗi lòng không nói chờ vào công lí của Thiên Chúa hằng sống của chúng ta! 

Cuộc đời này bởi vì Thiên Chúa đã “ngự (xuống) bên tôi” nên tôi dám “làm tất cả những gì tôi thấy phải làm để được như ý Ngài vì Ngài là Thiên Chúa và là chổ tôi trú thân “dựa dẫm (nương tựa)”. Tôi có thể làm tất cả những gì mà ngài “cần tôi làm [trả giá bao nhiêu tôi cũng chịu (vì tôi tin tưởng ngài)]. Sự thật thì tôi “cũng xin nêu lên chút đỉnh”  để các bạn “biết về tôi và đỡ “hiểu lầm về Ngài”.

Sự thật thì ai mà biết “đến Thiên Chúa” mà không muốn có “sức mạnh của Thần Khí (sức mạnh của Đấng bảo trợ) các bạn!

Tôi xin được nêu lên những gì tôi suy nghĩ trong tâm tư (thâm tâm) của mình! Các bạn có tin hay không nhưng linh hồn “con người (tinh thần), mọi việc “làm” (tôi đều trong “tay Thiên Chúa”). Có nhiều khi tôi không hiểu rõ “ý Ngài”, có thể tôi không được “hoàn toàn (như ý người muốn “hoàn toàn” nhưng tôi cũng đã “cố gắng trong “phạm vi những gì tôi hiểu và khả năng tôi có thể “làm được”. Tôi “sợ những gì, có lẽ các bạn hiểu và biết”. Các bạn “tìm hiểu (mọi chuyện) những việc các bạn cần biết một cách “trực quan” rồi hẵng suy nghĩ tìm ra chân tướng, “nhìn nhận vấn đề cho đúng đắn. Thiên Chúa nhân lành hay “như thế nào?”. Các bạn có hiểu và “biết được ý định của Thiên Chúa không?”. Các bạn nghĩ con người trên đời “ai hoàn hảo và không phạm tội (khi là con người trên đời này, các bạn)”

Sự thật tôi “có thể đã được Thiên Chúa động tới”. Ngài đã cho tôi “một con đường của (riêng) mình tôi” vì “trên cuộc đời này (tôi đã chịu những tổn thất về nhiều mặt và tôi đã từng là một con người trong số “những con người ngoài lề xã hội”. Thiên Chúa đã “làm tôi trở thành một con người “ở đáy, cùng tận của xã hội và cho tôi trờ “thành người theo ý Người (con người mà Ngài “thấy tốt cho tôi “theo ý Người và tôi có thể hoàn thành những việc mà Ngài tin tưởng “giao phó như ý Ngài muốn”, tôi chẳng là gì (chỉ như ý ngài mà thôi). Tôi không là gì (các bạn hiểu cho tôi nha!).

Thiên Chúa là chủ nhân (người muốn làm gì thì Người làm vì Người là chủ nhân của cuộc đời (của thế giới). Các bạn cũng biết rằng Thế giới trải qua hơn 2000 năm qua nhiều “biến cố của Thế giới mới có cuốn sách nhỏ đến tay các bạn”.

Các bạn đừng nghĩ tôi quý chuyện nam nữ (xác thịt) hơn chuyện “đền thờ của Thánh Thần (sức mạnh của Thần Khí)” chỉ tại người ban ơn (chọn và muốn tôi là con người như vậy để hoàn thành “Cuốn Sách Nhỏ “này (cho Ngài : như người). Tôi là con người do Thiên Chúa lựa chọn và đặt để. “Tôi mong các bạn hiểu “cho tôi” (để làm vừa lòng Thiên Chúa tôi hi sinh thân xác là đền thờ hay “có ít ơn Thần Khí hay “như thế nào đi chăng nữa (mà vừa lòng Thiên Chúa” (hay bất kỳ điều gì Người muốn tôi hoàn thành, “tôi cũng gắng hết sức để làm” dù đánh đổi bằng “điều gì (miễn theo ý Người) và lương tâm của một kẻ hèn mọn (con người như tôi).