Cảnh báo : “con người tin theo tư tưởng luân hồi và đầu Thai”; “tư tưởng vô, “đa” thần” ở các nước (trên thế giới), đặc biệt ở Châu Á…

Các bạn, các bạn có từng nghe qua những tổ chức tội phạm, băng đảng chưa :”tổ chức băng đảng yakuya (nó nhiều đến mà con người phải sống chung nó, hội ba vua của một đất nước ở Châu Á, những tổ chức ở Ý, Hoa Kỳ, Mỹ La-Tinh, Liên Bang Trúc, CamPuChia, Thái Lan và nhiều,… Từ xưa tới nay các tổ chức này có tổ chức ở Châu Á như Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), rải rác ở nhiều khu vực của các quốc gia (Thái Lan, Myanma, CamPuChia,…) với các dạng (các nét) đặc trưng tâm lý riêng của họ cũng như các tổ chức tội phạm ở Ý, ở Hoa Kỳ, ở mọi nơi khác ở Châu Á hay ở riêng Mê-Hi-Cô hay khu vực Châu Mỹ LaTinh. Họ có tâm lý và tôn giáo riêng của bọn họ. Những con người ở Châu Mỹ LaTin thường tin vào luật “luân hồi,…những luật gì của một tôn giáo ở Châu Á” và họ không hiểu Kinh Thánh trước đây khi không được giải thích và họ cảm thấy Thiên Chúa yếu đuối bị giết trước đây và các loại thần linh nhan nhản trên trần gian. Họ ý thức được rằng ai cũng phải chết nên nhiều con người cũng cậy, “thờ thần chết” rất nhiều ở các khu vực thuộc Châu Mỹ Latin (La-tinh). Nhiều con người sợ bị quỷ trừng phạt nên tìm cách hòa nhập, “tham gia” tổ chức của “chúng” để sau này có thể thân (làm thân – làm thân thiết với chúng) : những con quỷ để những con người này (họ) có thể được tự do và sống tự do hoàn toàn theo ý họ muốn vì Kinh Thánh “trước đây” họ có hiểu “được đâu” và cũng không ai có thể “nói cho họ nghe : “Ngôi ba Thiên Chúa : “Chúa Thánh Thần là thật hay giả”” và những lời tuyên bố của ông Muhammét có ý nghĩa gì cho nhân loại mà những con người trên Thế Giới này “(được) biết về sau này và cảm nhận được”.

Hiểu Kinh Thánh