Xin bạn đừng hiểu lầm tôi nữa

Tôi mong các bạn thông cảm bỏ qua và thứ lỗi cho tôi,, vì chỉ có một thân (“một mình”) và còn phải lo về nhiều chuyện nên tôi cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót (những sai sót của mình). Tôi mong cô Nghi và những người không liên quan bỏ qua những hiểu lầm và làm ơn “thông cảm cho tôi”. Tôi biết gia đình tôi đã làm những việc không vừa lòng mấy ai và trái ý cô. “Tôi mong cô làm ơn bỏ qua và thông cảm cho tôi”. Tôi rất quý cô và tôi thì chẳng muốn có hiểu lầm hay bất cứ việc gì sái ý “ai”!…Tôi mong cô bỏ qua, “cô là người rất tốt và các bạn… của cô cũng vậy. Tôi nghĩ cô đã hiểu không đúng về lời nói của tôi khi tôi chưa nói hết. Trong bài viết nọ tôi đăng tôi không nói cô hay nói ai còn đang ở ghần, làm việc cùng cô (đồng nghiệp cùng làm cùng chỗ với cô). Tôi đáng lý phải đánh (phải bấm) là : “Người đã từng nắm quyền “tương đối” cao ở xứ đạo Lương Hòa Thượng này” trước đây. Mà tôi vì không có thời gian và tuyệt vọng, “suy sụp” nên tôi làm biếng sửa. Bấy lâu nay tôi cũng định nói chuyện nhưng tôi không có thời gian và khó được nói chuyện với cô. Kinh Thánh có khuyên nên giải thích và làm hòa với bạn bè “những chuyện hiểu lầm ngay trong ngày”. Tôi không có thời gian và cũng khó để nói chuyện với cô. Nay tôi gửi những lời này đến cô, bạn cùng làm việc với cô và gửi lời chúc sức khỏe tới mẹ cô (người tôi cũng rất quý mến). Mong cô “làm ơn đừng hiều lầm về tôi”. Tôi rất muốn làm bạn với cô nhưng khó có thể được. Mong cô đừng giận tôi nữa nhé! Tôi thành thật mong cô bỏ qua. Tôi đã cố nhưng quả thật tôi có quá nhiều chuyện để bận tâm và tôi không muốn mích lòng những người “tốt và dễ chịu như cô”.

Hiểu Kinh Thánh