Hãy Bảo Tồn Sách Nhỏ Giùm Tôi

Các bạn thân mến, đã lâu chúng ta không gặp nhau trên trang web này. Đã lâu tôi rất là chán và tôi thấy người ta vô lương tâm. Tôi vì cuốn sách nhỏ này mà lao đao đủ thứ. Phải cố gắng để duy trì kinh phí cho cuốn sách nhỏ. Cho dù nó không bao nhiêu nhưng tôi chết đi rồi cuốn sách nhỏ sẽ mất đi. Các bạn không biết đến “cuốn sách nhỏ này” sẽ mất đi cơ hội để biết những gì mà Thiên Chúa ban cho tôi và tôi muốn xác minh lại Đức Bà Maria là trong trắng chứ không như đạo tin lành vẫn nghĩ. Tôi xác định Chúa Thánh Thần là Thần Khí Thiên Chúa đấng đã sáng tạo mọi thứ trên đời là Thần Khí của Thiên Chúa. Là đấng sáng tạo Thiêng Liêng. Trước đây khi tôi còn nhỏ tôi cũng có thắc mắc là tại sao Đức Bà “lại có thai” như các bạn nghĩ và tôi cũng kinh tởm cái đạo yếu đuối , bị giết chóc, bị giết chết như Chúa Giê Su và các môn đồ của Ngài rồi lại các sự “loạn luân của con cháu ông AĐam và bà E Và; Rồi lại đến sự “loạn luân” của con cháu ông Nô ê. Sự thật Kinh Thánh thật rối ren và cần những lời giải. Những lời giải đó nằm trong con người của tôi. Người yếu đuối đã được chịu ơn của Thiên Chúa “này”.. Trong sách Khải Huyền cũng đã có ghi vào thời sau hết ta sẽ đổ thần khí của ta lên loài người. Tại sao trên thế giới này lại có tôi kẻ to gan “dám lồng sự thật trong cuốn sách nhỏ này vào Kinh Thánh, các bạn. Tôi lồng (viét) cuốn sách nhỏ  Này vào Kinh Thánh vì đây là thời hiện đại. Người ta có quyền đặt nhiều câu hỏi ví dụ như những bộ xương khổng lồ v à những sinh vật lạ lùng cách đây nhiều triệu năm. Về tuổi của trái đất và thời gian sáng tạo của Thiên Chúa lâu hay là mau. Cuốn Kinh Thánh “trước đây” phải viết như vậy nó mới còn và mới hay. Nhưng bây giờ là thời đại hiện đại. Con người hiểu biết nhiều . Thiên Chúa Viết trong Kinh Thánh cuốn sách nhỏ và cho Thánh Thần hiện xuống với tôi là có nguyên do. Cuốn Sách Nhỏ này tôi viết để đùa các bạn à? Các bạn dạy dổ các bạn trẻ làm sao với nền tảng cũ là cuốn Kinh Thánh đi ngược với các bạn trẻ ngày nay.khi các bạn trẻ “có máu liều, không tôn giáo hay thích là một người thích cà khịa với các tôn giáo ngày nay bằng cách khắc họa những hình ảnh trong vòng luân hồi lên cơ thể mình, chứng tỏ mình là một “món đồ tái chế ngày nay”.

Các bạn theo tôn giáo như thế nào tôi cũng không cần biết nhưng Đức Chúa Thánh Thần hiện ra dẫn đường cho tôi trong đếm tối không phải lạc đường trước đây. Tôi cũng muốn các bạn trẻ không phải lạc “đường”; Sau này các bạn phải trả lẽ Thiên Chúa vì Cuốn “Sách Nhỏ” này. Các bạn làm tôi kinh tởm vì các bạn giả điếc, giả đui quá hay trong khi bao con người cần những gì tôi làm nên để giúp họ vì họ cần một cái đạo đúng đắn và chân thật chứ không phải môt cái đạo điên rồ và láo toét. Đây là thời đại mới và Thiên Chúa cũng đã hứa trong Kinh Thánh -sách khải huyền là Thiên Chúa vào thời sau hết sẽ đổ thần khí của “người”  cho con cái “loài người”  những thời sau này. Tôi không dám thừa nhận gì nhưng Thiên Chúa hiện ra với tôi bằng đấng bảo trợ và dẫn dắt tôi như lời Đức Chúa Giê Su đã hứa riêng trong Kinh Thánh tôi nghĩ là có nguyên do chứ không phải khi không “khơi khơi như vậy”. Thiên Chùa đã dẫn lối cho tôi khỏi lạc đường , thiếu thốn thì tôi cũng mong các bạn cho những người khác biết cho họ khỏi lạc đường; các bạn

Hiểu Kinh Thánh