Chờ đợi cái gì; “đến bao giờ mới làm” những người khác được an ủi (được giúp đỡ) đây?! Im lặng và lén lút, chờ tôi xui (xui xẻo -xui rủi) tôi không làm được gì, (đến khi) tôi chết là cách giải quyết của các người hay sao?!

Bây giờ tôi có những lời tôi cần nói sau đây. Tôi chấp nhận mọi sự “hy sinh tất cả mạng sống cũng như “danh dự”,… để các bạn có thể tìm ra sự thật. Tôi chấp nhận tất cả để mọi việc; “mọi chuyện được sáng tỏ”.để làm một chứng nhân cho Thiên Chúa. Nhưng tôi biết các bạn rất “tệ và hèn nhát”. Tôi có một mạng để “làm chứng và làm “sách nhỏ”. Không phải tôi hèn nhát nhưng sự an nguy “gìn giử và bảo tồn “cuốn sách nhỏ” -“các cách tuyên truyền nó làm tôi phải nghĩ lại. Tôi không thấy ai “tin được”, trong khi tôi là “nhân chứng”, tôi cần hỗ trợ mà các bạn cứ im “lặng”. Các bạn có thể giúp tôi cái gì “điều gì?”. Các bạn mong tôi vấp ngã, “sai phạm gì đó” hay tôi chết đi… cho những con người này hả hê (những con người làm trong các cơ quan công giáo và những con người “còn hoài nghi (nghi ngờ) trù rủa tôi vì nghĩ rằng tôi “phạm Thánh”. Tôi cho các bạn (những con người làm trong các cơ quan tôn giáo và những người có “tiếng nói trong xã hội ở Lương Hòa Thượng (nơi này) biết là các bạn “đang hiểu lầm tôi và các bạn không biết, “không hiểu cũng như các bạn đang chối bỏ “sự thật trong lòng mình”. Các bạn tự vấn lương tâm của mình xem các bạn có tốt hay không?(!) hay các bạn là những kẻ gàn. Có những việc các bạn hiểu lầm tôi (các bạn không biết gì và (những gì) về tôi…); Hiểu lầm “dẫn đến thóa mạ tôi”, tôi không cần “giải thích” nhưng tôi biết mình “phải làm gì và như thế nào” dù là có đôi lúc tôi làm theo ý tôi (phụ thuộc vào Thiên Chúa). Các bạn thông cảm cho tôi : tôi cũng chỉ “muốn làm theo lương tâm mình. Nhưng nhiều khi “cũng phải theo ý Thiên Chúa, các bạn”. Tôi nghĩ các bạn sẽ không tin tôi khi tôi chưa nói ra (trình bày) và hiểu về tôi. Các bạn sợ những lời lẽ “của Thiên Chúa : thua (hay) sao mà “hèn và rúc đầu (để người ta khổ như vậy (các bạn). Nếu tôi không sống đến giờ này thì “làm sao “biết các bạn (có ý đồ gì) ý định gì?!…Cuốn sách nhỏ sẽ không đi “đến đâu” trong khi tôi là nhân chứng của “những điều tôi đã từng “nhìn thấy (được hiện đến) khi xưa (năm hai nghìn linh một) để bây giờ các bạn không tin “tôi” và vứt bỏ những điều đó (những gì tôi giải thích). Nếu các bạn muốn tôi “trình bày thì tôi trình bày, tôi không sợ gì cả”. Các bạn có thể soạn các câu hỏi và tôi “sẽ trả lời”, có một số con người thêm “bớt về tôi”; một phần sự thật thì các bạn không hiểu về “người nào được”. Các bạn có “sống theo (luật) luân hồi hay không?…

      !!!