Chuyên mục lưu trữ: Uncategorized

Thiên Chúa thật sự là “thần” của “ai”. Tôn giáo “Thiên Chúa (này) là của ai?

Các bạn, tôi thường nghe nói đạo Thiên Chúa chúng ta chỉ cho phép thờ “lạy” một mình “ngài” là Thiên Chúa mà thôi; thờ lạy vị “thần khác” thì sẽ có tội “trọng”. “Vậy bây giờ tôi hỏi các bạn, sao các bạn không để những “người khác” thờ “lạy” Thiên Chúa của chúng ta qua “đường ranh mỏng manh của Cuốn Sách Nhỏ “này””. Các bạn cũng hay khuyên người ta (trong giáo lý dạy như vậy mà!) và cái tôn giáo này đã “được truyền đến nước Việt Nam với sự mất mát của không biết “bao nhiêu sinh mạng của các nhà truyền giáo ở Việt Nam những “lúc trước đây mà!””, các bạn cũng “thấy, cũng biết “có nhiều “tôn giáo trên cuộc đời này mà! Các bạn cũng nghe người ta sỉ nhục “đạo Thiên Chúa và “nói lộng ngôn về đạo (tôn giáo) của “chúng ta” không ít mà! Các bạn không nói , không “làm gì được!” mà các bạn chờ thời “chờ cho tui chết (mất) đi để đạo Thiên Chúa “hòa đồng với các tôn giáo khác” và “đạo Thiên Chúa của chúng ta sẽ mãi bị “khoa học (các nhà khoa học) đưa Thế giới đến “thời đại ngày hôm nay” và những “thế hệ trẻ “những “lớp người sau này phỉ báng hay sao?” khi các bạn trẻ “tiếp nhận những “trình độ khoa học của con người trên đời và biết về các “tôn giáo trên đời và “lề lối của các tôn giáo, sự ảnh hưởng và những sự  mỉa mai của các “tôn giáo “thực tế và “có quyền hơn đạo Thiên Chúa ở những khía cạnh, những mặt khác và “thực tế hơn?!” hay “tất cả chỉ là “trò cười, trò đùa của “tự nhiên” trên cuộc đời này mà thôi, các bạn!

Vậy “hóa ra : những lời chép, lời tôi “viết (bấm ra) cho các bạn là vô nghĩa, là vô giá trị và “tôi nói dối các bạn, tôi chấp nhận bỏ “tiền bạc, thời gian, “chấp nhận những nguy hiểm, khó khăn (tự bôi xấu mình trước “cộng đồng (này)” để làm gì. Tại sao tôi lại “làm mấy cái trò vớ vẩn (để làm gì). Tại sao tôi không “lo kiếm tiền (mưu cầu hạnh phúc cho mình). Sao tôi lại “nói xấu mình (để làm gì vậy?). Làm “sách nhỏ này để “làm gì?” Có “ích lợi gì về Kinh tế (tài chính) hay để “làm gì?”.

– ” Cái chuyện Đức Chúa Ngôi Ba “hiện ra với tôi ở đâu (tôi thấy các bạn không quan tâm nên tôi sẽ không “nói”. Các bạn “coi sinh mạng của tôi khi “đang còn sống và những lời tôi nói qua “cuốn sách nhỏ này không ra gì”. Tôi cũng không “cần nói hết, các bạn cứ chờ đi”. Tôi cam đoan với các bạn, không có đạo Thiên Chúa đang tồn tại nếu không có những con người ngu ngốc (điên rồ và khờ khạo) khi xưa “truyền lại”, họ đã từng “bị xem là – những kẻ thù của chế độ và có những “tư tưởng điên rồ không theo những đường lối của “các chế độ phong kiến xưa”. Tư tưởng của tôn giáo này “đã được những con người “đạo đức, đức hạnh, “độ lượng (mến Chúa, yêu người) như những “con người như họ khi xưa “truyền đạo “lại” mới “có đạo Thiên Chúa như hôm nay”. Nhưng đây là thời đại “Công Nghệ Thông Tin” tri thức phát triển và “con người “thách thức sự tồn tại của Thiên Chúa; các tôn giáo khác cũng đồng “đẳng” với “đạo Thiên Chúa” và “có những phần “nhỉnh, nổi trội, tự do” còn “tôn giáo Thiên Chúa của chúng ta chỉ có “những kẻ ngáo, kẻ “ngố (dối trá), điên loạn và không hợp thời đại “viễn vông” . Những kẻ “ngu đần” với sự “cuồng tín” bỏ mạng sống “mình” cho những “ý tưởng (tư tưởng)” viễn vông ở “trong những tư tưởng điên rồ (không đâu ra đâu) phải không? Bỏ hạnh phúc mình vì “những thứ đâu đâu (không có)”. Hay họ chỉ là những “nhân vật hư cấu (theo lời một con người nổi tiếng) đã bác bỏ họ khi xưa (xem họ là những sản phẩm của dối trá và bịa đặt). Cũng như tôi là “một kẻ “bị bệnh tâm thần” nên không cần phải “kiểm chứng”. Cũng như chúa Giê su (cũng chỉ là thành quả của những sự dối trá (thần tượng hóa) của người Do Thái : thêu dệt;  thêm thắt theo như lời của một con người giử “vị trí đứng đầu của một tôn giáo khác “đem sự thật cho chúng ta, các bạn”.

Các tôn giáo cũng chỉ là sản phẩm của “trí tưởng tượng” và không “biết rõ “tôn giáo nào là thật và đúng và “cũng không cần phải kiểm chứng”. Như lời tôi nói là vô nghĩa vì nhà tiên tri của “một tôn giáo khác nói “quá đúng!”. Tư tưởng của “một tôn giáo đề cập con người và các “loài sinh vật khác là “sản phẩm của vòng “luân hồi” quá đúng và “áp dụng (được cho con người “trong xã hội” với “những tư tưởng được áp dụng và “tuân theo: con người là sản phẩm của “vòng luân hồi [nhân quả (đầu thai)] nhân duyên, nghiệp báo trong thế giới “vô tri, ảo ảnh” vô thực… vô nghĩa với những con người thi hành “luật nhân quả” được ảnh hưởng bởi những mặt “của tôn giáo này” ở những nơi “bị ảnh hưởng về “nhiều mặt” của “tôn giáo này” bởi những con người “sùng bái đạo” ở nhiều nời trên Thế giới (coi trọng luật luân hồi của Phật giáo Châu Á)…

Thiên Chúa “đã nói rồi:”: khốn cho kẻ “làm cớ cho những kẻ bé mọn phải sa ngã…” và “…đong bằng đấu nào thì cha trên trời cũng sẽ đong lại cho anh em bằng đấu đó”. Tôi “biết chừng nào mình phải “hoàn thành”. Có thể “kịp hay không thì tùy Thiên Chúa của chúng ta , các bạn. Các bạn nên nhớ “Thiên Chúa đã nói câu này: “Chẳng có che giấu nào mà không được tỏ lộ và chẳng có bí mật nào mà không được đưa ra ánh sáng”.

Các bạn cứ chờ đi. Không “quan trọng nó sẽ hoàn thành khi nào”. Các bạn vô lương tâm. Thiên Chúa không cần “những kẻ đạo đức” như vậy đâu.

Điều gì quan trọng hơn (nhất). (những gì có giá trị và đáng giá). Lỗi phạm (do đâu). Sức mạnh của Thiên Chúa để làm gì. Thiên Chúa nhỏ mọn và người tội lỗi không thể được tha (và sạch tội) sao? Thiên Chúa nhỏ mọn như những người trên đời này sao.

Các bạn, tôi đã xưng thú với các bạn lỗi phạm của tôi. Lỗi phạm mà nhiều người nghĩ rằng do tôi (lỗi tại tôi). Bây giờ tôi xin nói thẳng và nói thật với các bạn. Các bạn tự suy nghĩ các bạn xem nếu như tôi làm cuốn sách nhỏ này cho các bạn. tôi sẽ có lợi gì. Tôi có lợi lộc gì không khi làm “cuốn sách nhỏ” cho các bạn nếu như không có Thiên Chúa (trả cho những gì tôi “làm”). Tôi nói thật tôi không cần phải lao tâm khổ tứ (không phải lo lắng gì cả) nếu không sống theo luật của Chúa trời. Tôi có lợi lộc gì hay là cần gì từ các bạn. Các bạn “suy nghĩ những gì tôi đề cập đến nhé”.

Sự thật là cuộc đời tôi “ở trong tay Thiên Chúa” người cũng cho tôi tự do nhưng cũng có những lúc tôi “là mình” vì các bạn không hiểu “ý của người hết đâu” và ý của tôi cũng có thể “không đúng (tùy các bạn suy nghĩ)”. Nhưng những gì trong cuốn sách nhỏ này tôi nghĩ một số bạn (có thể sẽ cần) -có thể là một số con người “cũng giống giống (như) tôi” không được giỏi,…(có nỗi lòng không nói chờ vào công lí của Thiên Chúa hằng sống của chúng ta! 

Cuộc đời này bởi vì Thiên Chúa đã “ngự (xuống) bên tôi” nên tôi dám “làm tất cả những gì tôi thấy phải làm để được như ý Ngài vì Ngài là Thiên Chúa và là chổ tôi trú thân “dựa dẫm (nương tựa)”. Tôi có thể làm tất cả những gì mà ngài “cần tôi làm [trả giá bao nhiêu tôi cũng chịu (vì tôi tin tưởng ngài)]. Sự thật thì tôi “cũng xin nêu lên chút đỉnh”  để các bạn “biết về tôi và đỡ “hiểu lầm về Ngài”.

Sự thật thì ai mà biết “đến Thiên Chúa” mà không muốn có “sức mạnh của Thần Khí (sức mạnh của Đấng bảo trợ) các bạn!

Tôi xin được nêu lên những gì tôi suy nghĩ trong tâm tư (thâm tâm) của mình! Các bạn có tin hay không nhưng linh hồn “con người (tinh thần), mọi việc “làm” (tôi đều trong “tay Thiên Chúa”). Có nhiều khi tôi không hiểu rõ “ý Ngài”, có thể tôi không được “hoàn toàn (như ý người muốn “hoàn toàn” nhưng tôi cũng đã “cố gắng trong “phạm vi những gì tôi hiểu và khả năng tôi có thể “làm được”. Tôi “sợ những gì, có lẽ các bạn hiểu và biết”. Các bạn “tìm hiểu (mọi chuyện) những việc các bạn cần biết một cách “trực quan” rồi hẵng suy nghĩ tìm ra chân tướng, “nhìn nhận vấn đề cho đúng đắn. Thiên Chúa nhân lành hay “như thế nào?”. Các bạn có hiểu và “biết được ý định của Thiên Chúa không?”. Các bạn nghĩ con người trên đời “ai hoàn hảo và không phạm tội (khi là con người trên đời này, các bạn)”

Sự thật tôi “có thể đã được Thiên Chúa động tới”. Ngài đã cho tôi “một con đường của (riêng) mình tôi” vì “trên cuộc đời này (tôi đã chịu những tổn thất về nhiều mặt và tôi đã từng là một con người trong số “những con người ngoài lề xã hội”. Thiên Chúa đã “làm tôi trở thành một con người “ở đáy, cùng tận của xã hội và cho tôi trờ “thành người theo ý Người (con người mà Ngài “thấy tốt cho tôi “theo ý Người và tôi có thể hoàn thành những việc mà Ngài tin tưởng “giao phó như ý Ngài muốn”, tôi chẳng là gì (chỉ như ý ngài mà thôi). Tôi không là gì (các bạn hiểu cho tôi nha!).

Thiên Chúa là chủ nhân (người muốn làm gì thì Người làm vì Người là chủ nhân của cuộc đời (của thế giới). Các bạn cũng biết rằng Thế giới trải qua hơn 2000 năm qua nhiều “biến cố của Thế giới mới có cuốn sách nhỏ đến tay các bạn”.

Các bạn đừng nghĩ tôi quý chuyện nam nữ (xác thịt) hơn chuyện “đền thờ của Thánh Thần (sức mạnh của Thần Khí)” chỉ tại người ban ơn (chọn và muốn tôi là con người như vậy để hoàn thành “Cuốn Sách Nhỏ “này (cho Ngài : như người). Tôi là con người do Thiên Chúa lựa chọn và đặt để. “Tôi mong các bạn hiểu “cho tôi” (để làm vừa lòng Thiên Chúa tôi hi sinh thân xác là đền thờ hay “có ít ơn Thần Khí hay “như thế nào đi chăng nữa (mà vừa lòng Thiên Chúa” (hay bất kỳ điều gì Người muốn tôi hoàn thành, “tôi cũng gắng hết sức để làm” dù đánh đổi bằng “điều gì (miễn theo ý Người) và lương tâm của một kẻ hèn mọn (con người như tôi).

Đồng phục và “cách ăn mặc của các bạn theo học đạo”

Các bạn “Thiên Chúa của chúng ta “đã dạy rằng : khi cho người khác cái gì mà muốn “được vừa ý người thì đừng nên phô trương”. Thiên Chúa của chúng ta thích những gì “kín đáo (tốt đẹp), không phô trương (không đạo đức giả) hay can thiệp (đụng chạm vào quyền tự do cá nhân) làm những điều làm đạo Thiên Chúa “nhục nhã (không tôn trọng quyền tự do của những con người đi học (để hiểu biết về tôn giáo Thiên Chúa của chúng ta) như cách các cơ quan công giáo Việt Nam hôm nay hay làm.

Đây không là ý của tôi mà là Thiên Chúa đã bảo tôi nêu lên (tôi phải nêu lên). Dù rằng tôi rất khó chịu, “tôi sẽ mãi không bao giờ đề cập đến vấn đề này “nếu Thiên Chúa không can thiệp : “không cho hay bảo tôi làm!!!”.

Tôi ưa chuộng cách ăn mặc tự do kín đáo của các bạn trẻ và không thích cách làm màu về đồng phục của các bạn vào học đạo trong cơ quan công giáo “trong nhà thờ “chúng ta” – (các bạn!)”.,.

Thiên Chúa “đã bảo chúng ta khi làm một việc gì đó (như giúp những kẻ khác) thì đừng nên phô trương. Nhưng nay tôi thấy các bạn trong cơ quan công giáo theo học đạo và những con người dạy đạo “trong cơ quan công giáo “bây giờ” hay mặc những cái áo có logo về đạo Thiên Chúa và đeo một cái khăn quàng cổ mỗi người một màu. Tôi đại diện cho Thiên Chúa vì Thiên Chúa thấy các bạn “không được, rất khó chịu vì tôn giáo chúng ta cho “người khác đạo, con đường đi sao các bạn lại phô trương “khoe mẽ” làm những điểu vớ vẩn “làm trò hề như vậy: ” Tôi không cho phép các bạn bắt buộc các bạn bây giờ mua đồng phục từ cơ quan công giáo của chúng ta : “những kẻ nào có ý định đồng phục (bán đồng phục, đeo khăn quàng) cho người khác tuân theo : kẻ đó thật điên khùng. Thiên Chúa chúng ta thích những gì kín đáo và tôi nghĩ rằng : Các bạn trẻ bây giờ -chúng ta nên dạy chúng biết tiết kiệm và thông minh trong cuộc sống. Đừng nên lãng phí trong khi “chưa chu toàn trong cuộc sống “những gì quan trọng trên cuộc đời này. “Tốn tiền mua những cái áo đồng phục (gắn logo), khăn quàng cổ để làm gì “các bạn thấy con người ta dư tiền (dư thừa) lắm hay sao mà xúi bẩy con người ta “làm những việc thừa mứa (điên khùng như vậy). Ai mượn các bạn làm “kẻ nào có những chủ trương như vậy”. Tính mạng, sức khỏe “danh dự”, sự an toàn của những con người (những công dân trên đời này các bạn coi ra gì mà làm những việc lãng phí “phô trương”, vô bổ (dạy lớp trẻ) gương xấu như vậy. Tôi đề nghị chấm dứt đồng phục có logo công giáo trên áo lớp trẻ như – một sự phô trương và lãng phí, và đeo thêm cái khăn quàng kiểu cách như vậy. Không biết cách gì làm để con người ta hết tiền bạc hay sao. Ai mượn các bạn “làm vậy, kẻ nào”. Người ta kinh tởm vì cái đạo này trước đây. Tôi cấm các bạn xúc phạm tôn giáo của chúng ta. Thiên Chúa bảo không phô trương – sao các bạn lại phô trương và dạy các bạn ngày nay vào sự tù hãm. Cha mẹ chúng có thể may hay mua đồ cho chúng hay tận dụng những bộ đồng phục của chúng khi chúng còn học trên ghế nhà trường mà không có logo của cơ quan công giáo và không có cái khăn quàng “của các bạn”. Sao các bạn thích phô trương, sỉ nhục Thiên Chúa chúng ta một cách như vậy. Tôi cấm các bạn. Những kẻ điên rồ rắm rối “đen tối – xấu xa (ác hiểm) kia..

Chờ đợi cái gì; “đến bao giờ mới làm” những người khác được an ủi (được giúp đỡ) đây?! Im lặng và lén lút, chờ tôi xui (xui xẻo -xui rủi) tôi không làm được gì, (đến khi) tôi chết là cách giải quyết của các người hay sao?!

Bây giờ tôi có những lời tôi cần nói sau đây. Tôi chấp nhận mọi sự “hy sinh tất cả mạng sống cũng như “danh dự”,… để các bạn có thể tìm ra sự thật. Tôi chấp nhận tất cả để mọi việc; “mọi chuyện được sáng tỏ”.để làm một chứng nhân cho Thiên Chúa. Nhưng tôi biết các bạn rất “tệ và hèn nhát”. Tôi có một mạng để “làm chứng và làm “sách nhỏ”. Không phải tôi hèn nhát nhưng sự an nguy “gìn giử và bảo tồn “cuốn sách nhỏ” -“các cách tuyên truyền nó làm tôi phải nghĩ lại. Tôi không thấy ai “tin được”, trong khi tôi là “nhân chứng”, tôi cần hỗ trợ mà các bạn cứ im “lặng”. Các bạn có thể giúp tôi cái gì “điều gì?”. Các bạn mong tôi vấp ngã, “sai phạm gì đó” hay tôi chết đi… cho những con người này hả hê (những con người làm trong các cơ quan công giáo và những con người “còn hoài nghi (nghi ngờ) trù rủa tôi vì nghĩ rằng tôi “phạm Thánh”. Tôi cho các bạn (những con người làm trong các cơ quan tôn giáo và những người có “tiếng nói trong xã hội ở Lương Hòa Thượng (nơi này) biết là các bạn “đang hiểu lầm tôi và các bạn không biết, “không hiểu cũng như các bạn đang chối bỏ “sự thật trong lòng mình”. Các bạn tự vấn lương tâm của mình xem các bạn có tốt hay không?(!) hay các bạn là những kẻ gàn. Có những việc các bạn hiểu lầm tôi (các bạn không biết gì và (những gì) về tôi…); Hiểu lầm “dẫn đến thóa mạ tôi”, tôi không cần “giải thích” nhưng tôi biết mình “phải làm gì và như thế nào” dù là có đôi lúc tôi làm theo ý tôi (phụ thuộc vào Thiên Chúa). Các bạn thông cảm cho tôi : tôi cũng chỉ “muốn làm theo lương tâm mình. Nhưng nhiều khi “cũng phải theo ý Thiên Chúa, các bạn”. Tôi nghĩ các bạn sẽ không tin tôi khi tôi chưa nói ra (trình bày) và hiểu về tôi. Các bạn sợ những lời lẽ “của Thiên Chúa : thua (hay) sao mà “hèn và rúc đầu (để người ta khổ như vậy (các bạn). Nếu tôi không sống đến giờ này thì “làm sao “biết các bạn (có ý đồ gì) ý định gì?!…Cuốn sách nhỏ sẽ không đi “đến đâu” trong khi tôi là nhân chứng của “những điều tôi đã từng “nhìn thấy (được hiện đến) khi xưa (năm hai nghìn linh một) để bây giờ các bạn không tin “tôi” và vứt bỏ những điều đó (những gì tôi giải thích). Nếu các bạn muốn tôi “trình bày thì tôi trình bày, tôi không sợ gì cả”. Các bạn có thể soạn các câu hỏi và tôi “sẽ trả lời”, có một số con người thêm “bớt về tôi”; một phần sự thật thì các bạn không hiểu về “người nào được”. Các bạn có “sống theo (luật) luân hồi hay không?…

      !!! 

Giử tâm hồn trong sạch! giải trí (bồi dưỡng tâm hồn)

 

Các bạn tôi là con người của “lớp thế hệ xưa cũ – tôi không hay, giỏi như các bạn – có thể tôi không biết tôi “(đã nói gì)” – góp ý với các bạn cái gì, liệu chúng ta có thiếu sót gì chăng khi bỏ lơ trách nhiệm với các bạn tuổi trẻ (các bạn nhỏ tuổi) thanh thiếu niên bây giờ như các thế hệ các bạn thanh niên “non trẻ” cũng có “những lúc vô tâm”, mất cảnh giác trước đây!.

Con người sinh ra cần được học hỏi và giáo dục. Nhất là trẻ em “độ tuổi ưa học hỏi (khám phá…) tìm hiểu nghiên cứu “các vấn đề, các câu chuyện (sự việc, hiện tượng ((những “gì”) những câu chuyện bổ ích trên cuộc đời này.

Các câu chuyện “(trong) truyện tranh” : những sự việc (hiện tượng trên đời (những câu chuyện tưởng tượng có “liện quan, quan hệ với cuộc sống có thể giáo dục cho “tuổi trẻ (giới trẻ) nhiều khi được con người “dựng thành truyện tranh, các tác phẩm truyện “thiếu nhi” nhằm giáo dục cho lớp trẻ (giới trẻ) những chủ nhân của “tương lai (của thế giới) sau này”. Chúng ta đã làm gì cho các bạn nhỏ (các bạn thiếu niên (thanh niên) để chúng có thể nghiên cứu học hỏi, “(tìm hiểu) khám phá” thế giới này rồi (các bạn).

Muốn xây dựng một tâm hồn (không đơn giản, cũng không “quá phức tạp” lắm. Chúng ta cần “tìm hiểu kỹ (những vấn đề này – các bạn).

Tôi đã “từng xem qua các câu chuyện “nhảm nhí (những thời xa xưa) nói về ” (Xì trum) tộc người nhỏ bé da xanh tí hon. (Các câu chuyện về những chú vịt (Duck tales)… các cuộc phiêu lưu trong “truyện tranh [“cũng như” trong phim hoạt hình (hấp dẫn của chúng)] trước khi có mạng internet và văn hóa “đọc, xem “trên mạng (như ngày nay). Không phải “những gì con người làm cũng đúng (có những thứ đáng tôn vinh nhưng cũng có những thứ đáng bị loại bỏ “lên án” vì những hành vi tiêu cực của nó (các bạn). Thường các câu chuyện “xưa” khi đăng người ta thường có những phần trích dẫn giới thiệu tường tận cho các bạn đọc nhỏ dễ nắm bắt và làm quen “với các câu chuyện giả tưởng”. Hay những câu chuyện mang hình ảnh của loài vật “cho vui nhộn” nhưng phản ánh “các câu chuyện của “thế giới loài người” một cách lí thú, dí dỏm (sinh động) mang lại “tính giải trí và giáo dục “cao” cho các em thiếu nhi, các bạn trẻ chủ nhân “tương lai của Thế giới sau này”.

Sau này tôi nhận thấy các câu chuyện (các tác phẩm truyện tranh không dành cho thiếu nhi (không dạy cho chúng “điều gì”, không sâu sát, không liên quan gì đến cuộc sống hay có thể giáo dục gì cho chúng qua các câu chuyện không có liên quan gì về thiên nhiên, các câu chuyện tự nhiên lý thú hấp dẫn). Tôi chẳng thấy các câu chuyện trong truyện tranh hay “phim hoạt hình (dành cho giới trẻ)” giáo dục – giúp các bạn trẻ tìm hiểu (nghiên cứu) thế giới xung quanh “được gì” mà “chúng (nó) cứ như “những liều thuốc độc (những hình ảnh (câu chuyện nhảm) những lời lẽ rẻ tiền, nhảm nhí “vô giá trị (giáo dục cho các bạn trẻ hiện nay) không có sự can thiệp [hỗ trợ, giúp đỡ từ (các) cơ quan chức năng] các cá nhân nào trong xã hội giúp các bạn “trẻ” (thiếu nhi, thanh thiếu niên) tìm ra “những hướng đi đúng đắn để các bạn khám phá “Thế giới” trở thành người khôn ngoan, có ích cho cuộc đời “”hiện nay (để các bạn là những chủ nhân (những con người tốt) trên cuộc đời này..

Thiên Chúa (Chúa Giê su) đã nói đèn nên để ở chổ sáng và “bảo ban (chúng ta)” : Chớ làm những kẻ khác phải vấp ngã (những kẻ làm những người khác vấp ngã (phạm tội) là những kẻ có tội “nặng nhất”. “Kẻ nào làm cớ cho một kẻ bé mọn nào trong anh em mình (đang) ở đây  sa ngã thì thà cột cối đá lớn vào cổ “chúng” mà quẳng xuống biển còn hơn” khi “nói về số phận của những kẻ “làm anh em mình sa ngã, phạm tôi (các bạn). Những người trẻ “cần học hỏi (đừng gieo rắc những điều không tốt) – đừng hủy hoại “hư hỏng tâm hồn “chúng”; các bạn!

Các tác phẩm không nên xem qua, đừng nói đến chuyện “theo dõi chúng nhé (các bạn)”.

Truyện tranh – phim hoạt hình : One piece, Naruto (Ninja Naruto), Bleach, Fairy tail, Yughi oh,  Pokemon, Siêu nhân Gao (Anh em siêu nhân của Nhật)… Các tác phẩm này có mặt “ở Việt Nam được đưa lên danh sách các tác phẩm đứng đầu”. Tại sao các bạn không xem trọng “việc giáo dục con em mình (phá hoại, hủy hoại; làm hoen ố tâm hồn chúng như vậy). Trách nhiệm của một con người với cuộc đời (xã hội) không thấy ai “có”. Tâm hồn của các bạn trẻ bây giờ “ra sao” khi tiếp cận (lỡ xem “qua” các tác phẩm vớ vẩn (bạo lực, rối loạn nhân cách “tâm hồn” vô lý, nhảm – gây khủng hoảng đầu óc (tâm lý non nớt đang tuổi “khám phá, “học hỏi của các em”. Tại sao các câu chuyện của các thành phần các tác giả (tác phẩm) có ảnh hưởng đến lý trí (tinh thần) tâm hồn – ảnh hưởng đến nhân cách (con người) các bạn.Không thích hợp với vai trò của việc giáo dục (giải trí của các bạn, lớp trẻ). Mà “sao chúng vẫn ở trên bàn “ăn” tinh thần của giới trẻ” (các bạn).

Các game (trò chơi) nhảm nhí thiên về bạo lực (vớ vẩn) như : GTA (Grand Thief Auto), Yakuya (game Yakuya và các phiên bản của nó),The Punisher 3d, Hit man (các phiên bản bạo lực, giết người một cách độc ác, tàn nhẫn phi nhân tính sau này), Assassin’s Creed : làm (những) người chơi dễ bị ảnh hưởng, bình thường, quen thuộc (cảm thấy quen thuộc (thích nghi) bình thường với các hành vi giết người tàn nhẫn (phi nhân tính) – làm người chơi bị ảnh hưởng (dễ trở thành tội phạm, những thành phần giết người “tư tưởng” bị đầu độc, “ác độc (vô cảm), lạnh lùng vô trách nhiệm sống như một tên “tội phạm nguy hiểm” một kẻ bệnh hoạn, méo mó về “nhân cách” (giết người tiềm ẩn) trong xã hội này.

Các tác phẩm thần thoại “nhảm” làm méo mó đầu óc các bạn trẻ khi bị tuyên truyền (làm mất thời gian) – dễ làm hư hỏng đầu óc, “tâm hồn các bạn trẻ” trong thời đại cần “tìm cách” tìm ra nguồn – cội rễ (biết về mọi sự ẩn khuất, “bị vùi lấp”) của những câu chuyện “các việc” bị “vùi lấp – (bị) khuất lấp”, ẩn khuất đáng để “tìm hiểu, học hỏi, “hiểu biết” trên cuộc đời này (!). Các tác phẩm (dạng tưởng tượng (ảo tưởng) các câu chuyện về “ma quái” nhảm nhí thuộc thể loại : thần thoại hiện đại) về trường dạy “làm” phù thủy của loài người cho các bạn (thanh) thiếu niên và những con vật; con người thần thoại dễ làm rối ren (ảnh hưởng đến các bạn trẻ) trong thời đại tràn ngập các thông tin “nhảm (không cần thiết, cần lọc ra, loại khỏi đầu óc tâm hồn các bạn thanh thiếu niên) như ngày nay. Hủy hoại nhân cách [kiến thức (hiểu biết) tri thức] – tâm hồn các bạn trẻ thời đại ngày nay.

Các bộ phim bạo lực, phim kinh dị “phim ma” ở các nước ở các quốc gia “tự do” ở các nước nhiều người “theo” Phật giáo ở Châu Á có ảnh hưởng không tốt (lắm) cho tâm hồn các bạn trẻ (thời đại ngày nay) khi xem và nghĩ “chúng bình thường”. Bỏ qua các mối nguy làm “ảnh hưởng (thay đổi)” tâm hồn và nhân cách con người của các bạn.

Tôi muốn các bạn “khôn ngoan (thông minh)”, nhân cách con người các bạn tốt đẹp, tâm hồn trong sạch tốt đẹp hấp thụ các đức tính tốt của “những con người tốt giỏi giang (chịu khó – kiên nhẫn) đàng hoàng “tốt bụng và hiểu biết”, có trách nhiệm với cuộc đời (không bị ảnh hưởng – (bị hủy hoại – phá hủy tâm hồn (tinh thần) và nhân cách (biến thái – quái đản về nhân cách); hư hỏng (làm hư tâm hồn của các bạn). Biến các bạn thành những kẻ máu lạnh, vô cảm theo luật luân hồi, là vật vô tri vô trách nhiệm, phó mặc trách nhiệm cho cuộc đời (xã hội) trong khi đầu óc các bạn bị ảnh hưởng “làm hư hại” méo mó (nhiễm độc)!

Tôi nghĩ “lớp trẻ ngày nay” đang đứng trước thời đại công nghệ thông tin phát triển, cần phải đơn giản (bình thường hóa) các tài liệu “chương trình học vấn” cho các em (các cháu) vì chúng đang đứng trước thời đại “nhiễu loạn thông tin như hiện nay”. Hãy “thiết kế các chương trình đơn giản dễ học, chỉ dẫn tận tình các cách  làm bài (đào tạo) làm chúng thành những người “có ích cho xã hội”. Để chúng cống hiến cho cuộc đời này, chứ không phải để “chúng- các em (những mầm non tương lai) thành những kẻ “(dốt nát) không hiểu được cuộc đời này thành những “kẻ bị (những) khuất “lấp” che giấu bị bưng bít bởi những thông tin nhảm (cuồng loạn) bởi các trang web đáng lí là “giúp chúng học hỏi, bổ sung tri thức (kiến thức) nuôi dưỡng tâm hồn chúng để thành “những người tốt”, có ích cho xã hội “này” như những người đi trước chúng ta “điều hành các công việc xã hội” một cách “tốt đẹp”, gương mẫu và có trách nhiệm. Nhưng vì những vướng mắc về cơ cấu và cơ chế nên “trách nhiệm họ làm cũng chỉ theo một chừng mực nào đó”. Nhưng “cái gì cực đoan quá (thiếu trách nhiệm), chủ quan, không suy nghĩ, không “có tình (tình cảm) người cũng không “thể” làm “thế nào cho tốt được!”. Tôi xin góp ý vài lời dù rằng tôi là kẻ “yếu hèn” và những lời của tôi “có thể không xứng đáng để các bạn “lắng nghe”. Nhưng tôi cũng đã “đóng góp chút (chút ít) [những gì trong khả năng của tôi] những gi tôi “có thể (làm được)” (những gì mà tôi thấy “mình có được”) cần để (có thể) hoàn thành “được” những trách nhiệm của “con người” (cho con người) chúng ta (theo khả năng mỗi người) có được

Website đọc truyện tranh :

https://comicbookplus.com/

https://digitalcomicmuseum.com/

Web site đọc sách : [Cần cài chương trình VPN (Hola VPN)]

https://vnthuquan.net/

* Các bạn muốn truy cập các website bị cản “đường” cần cài phần mềm vpn để có thể truy cập các trang dễ dàng hơn các bạn nhé (không nên cài chương trình Tor nhé, các bạn!).

Website giải tri chơi các game điện tử pc :

Tải xuống (download) phần “Rom” và “Emulator” về máy tính cá nhân sau đó giải nén và “chơi” các game trong trang này nhé; các bạn. Các bạn “chú ý” giùm mình là trong đây có các phần game snes và nes và game boy là giải trí đơn giản  phức tạp và hay (hấp dẫn). Các bạn không có thời gian nhiều thì chơi các game Nes và Snes nhé các bạn. Các bạn thích chơi những game khác “cũng (có thể) rất hay. Các bạn “chọn và “khám phá; “tìm hiểu chúng nhé; các bạn”.

Game ở trang này :

 

https://nblog.org/

Link download :

NES
NES
SNES
SNES

 

 

ROMPACKS:

NES PACK: 655 ROMS – Size: 67.1 MB – List of games included
MEGA: NES_655_ROMS.rar

SNES PACK: 777 ROMS – Size: 650 MB – List of games included
MEGA: SNES_777_ROMS

Gia đình và (phép) Hôn Phối

 

Hãy khôn ngoan hơn trong vấn đề tôn giáo (mù quáng tin theo phép hôn phối cũng không tốt). Cái gì không được thì nên “vứt bỏ” không vội vàng khấn hứa. “Mọi con người sinh ra có quyền được rửa tội” nhưng phải để tâm vấn đề này “lựa chọn thật kỹ để không phạm sai lầm. Chú ý : “lựa chọn, tìm hiểu, chuẩn bị kỹ lưỡng “vì gia đình, con cái mình có trở nên “giống thánh” hay không thì tùy ở các bạn – không được phép lựa sai (chọn sai) là tốt nhất!!!”, con người cũng “nên biết tiết chế” và có trách nhiệm với những gì mình làm. Chế độ hôn nhân “một vợ, một chồng” là tốt nhất. Nhưng nếu không phải “một nửa của mình, không hợp với mình thì nên bỏ ngay – đừng miễn cưởng.

Hãy tìm đúng “một nửa của mình”. Mọi sự bắt buộc của con người (làm sức ép, gây sức ép lên tình cảm của con người dù là ai đi nữa) không có “sự tự nguyện, đồng ý của những người khấn hứa (có những khi con người bị ép buộc, “bắt buộc phải nói dối” và con người cũng phải chấp nhận nói dối (để qua chuyện) khi bị bắt “buộc”. Sự thật vẫn là sự thật, hãy giử đúng lương tâm của mình. Mạnh dạn mà sống (hãy làm chủ chính mình, đầu óc mình). Không gì có thể ràng buộc chúng ta qua “sự thật”. Nhưng các bạn “cũng cần “phải” nhớ thật kỹ điều răn thứ chín trong mười điều răn của đạo Thiên Chúa” nhé, các bạn. Không “luật nào” bằng luật của “lòng mình”. Hãy sử dụng con mắt của Thiên Chúa “mà người đã đặt vào “trong lòng “mỗi con người chúng ta”, các bạn! 

Cho các bạn tự do nhưng “hãy nhớ kỹ những gì mình làm và trách nhiệm của chúng ta”. Hãy mạnh dạn hơn, đúng lòng mình mà “sống”. Không để bị “bắt buộc, ép buộc” các bạn.

Tôi xin lỗi các cơ quan công giáo vì những điều tôi nêu lên. Nhưng “sự thật không nhân danh Thiên Chúa (không được tự nguyện, vui vẻ chấp nhận (bị bắt buộc), không thật sự cần thiết “làm gì”) thì đừng nên Khấn Hứa”, bắt buộc, “ép buộc người ta phải hứa, dù những người đó có thể không “biết rõ mình nói gì, bị người ta ràng buộc””. Hãy để con người được lựa chọn đúng như thời xưa của những con người trong Kinh Thánh : “có Thiên Chúa trong lòng mình; không phải khấn hứa trong nhà thờ nếu không cần, các bạn!”… 

Thánh Thần hay “là Thánh Linh?”

 

Các bạn, tôi xin nói về “cách các bạn gọi “Thiên Chúa của “tôi (chúng tôi)”.

Trong các bản dịch tiếng Anh . Các nhà Phiên dịch làm việc trong các cơ quan công giáo trên thế giới (các nước nói tiếng Anh) đã rất kín kẽ “khôn ngoan” khi gọi tên Thiên Chúa Ngôi Ba là : “Chúa Thánh Thần” (xưa-nay). Chứ không phải Chúa Thánh Linh (Linh : Linh Hồn) – Chúa Thánh Linh Hồn.

Từ spirit (tinh thần – tâm hồn – thần khí, “linh hồn” : linh hồn của thần thánh (cái hồn (linh hồn) thuộc về thần thánh – linh hồn (của) thần linh (thánh – thần – thần thánh (thần -thánh)) rất khác từ soul : linh hồn; linh hồn của con người và các loài “vật” mang xác phàm. Từ được dùng để chỉ linh hồn của loài người và của các loài động (thực) vật mang xác phàm xưa nay của con người (loài người). Sao lại (“ai” lại có thể) “dám” gọi “một cách bất “xứng” như vậy.  

Về “việc nhận các nam – nữ tu sĩ vào làm việc trong giáo hội”

 

Các bạn, tôi muốn các bạn “tiếp nhận ý của tôi”. Tượng trưng ý Thiên Chúa muốn “bày tỏ” những ý nghĩ của mình qua tôi.

Việc chọn người làm trong cơ quan “Công Giáo” không phải “đùa”. Không phải cứ “chọn” sao cũng được. Tôi chỉ muốn “nói” là : Nên kết thúc mấy cái nhà tu dòng “nếu được”. Tôi không muốn (những) con người bị giam hãm trong “đó”, trong khi “họ” có thể ở trên “cuộc đời này” trong cộng đồng (xã hội)

* Việc “chọn nữ tu” thì không được khuyến khích như các cơ quan công giáo “thường hay làm”, không (được) gợi ý cho họ dưới bất kỳ hình thức “nào”. Không nhận những cô gái xinh đẹp và không đủ (từ) 22 tuổi trở lên để “tránh những phiền phức (va chạm (tình cảm) của các cô gái và những người (có ý thích; tình cảm) có tình cảm (cảm giác đặc biệt, quan trọng) đồi với (với) “các cô” với “chuyện” làm việc “cống hiến cuộc đời” trong nhà tu (nhà nguyện) cần yên tĩnh của con người (những người) ở trong đó” và lứa tuổi “đó” là vì đây :”là thời điểm “họ đã chín chắn” : xác định “ý muốn có đi vào (làm trong các cơ quan của Giáo Hội hay không?). Đã “có quá nhiều nỗi khổ; những nỗi nhục nhã của những con người mù quáng , non dại ; “quá ngốc nghếch” thí “cuộc đời mình cho các dòng tu”. Thiên Chúa không cần con người “vào các dòng tu để phục vụ ngườiThiên Chúa cần con người “phục vụ con người. Muốn con người (mang lại hạnh phúc cho con người) đem lại “sự vui vẻ” cho con người với nhau mà thôi!!!”. Không có “lời khấn hứa tự nguyện hay “ép buộc” nào từ con người đối với Thiên Chúa đến T Chúa bị Thiên Chúa bắt “buộc (ép buộc) con người phải thực hiện cả. Con người có trách nhiệm phục vụ (“những con người) con người  trên cuộc đời này : “đó là con người đã phục vụ Thiên Chúa (như lời T Chúa đã dạy con người trong Kinh Thánh). Thiên Chúa không cần những lời thừa “thải” của những con người “đó” vang đến Ngài. Cái Ngài “cần” là những con người phục vụ “quan tâm nhau trên cuộc đời này”. Chứ không cần những con người còn “trong trắng, thanh khiết vào nhà dòng phục vụ ngài“. Con người “làm thất vọng cho nhau là : “làm khổ chính (Ngài) Thiên Chúa chúng ta. Nếu “có thể” hãy phục vụ cho những “con người” đồng loại “với nhau trên cuộc đờilà chính “họ” đã phục vụ Thiên Chúa.

“Hãy chọn (!!) những con người tốt đẹp để phục vụ con người : “Thiên Chúa không muốn can dự vào cuộc sống của con người : lấy đi những (thứ quý giá của con người (loài người) “gì con người cần trên đời này. Hãy đem “những gì là hạnh phúc của con người đem dâng lên Thiên Chúa” như những gì “Ngài đã bày tỏ những ý nghĩ, những lời răn dạy của Ngài (ngài đã dạy loài người chép trong Kinh – Thánh) từ “những (thời) buổi đầu”. Ý định của Ngài!!!….. (Đừng dã man với con người thời buổi này – các bạn à (những kẻ không có mặt con người, không biết suy nghĩ (độc ác, tham lam). Xúi bậy kẻ khác, những (kẻ) là người lớn (giử vị trí không nhỏ trong (những) nhà nguyện (nhà đờn)(*)], những nô lệ mù quáng (đê tiện). …:

 

 

!!!

 

(*) Những nữ tu (trung niên) “luống tuổi : bề trên; phục vụ các dòng tu trước đây đã nhận cả các “cô bé chỉ vừa 14 – 15 tuổi” vào nhà nguyện (đi tu) (đây là điều bình thường đối với họ (!) trước đây)…   họ (những cô “bé” non dại phải (chấp nhận) Khấn Hứa theo “hướng dẫn của bề trênnhững người có thái độ xem thường những người khác (những người nghèo hèn “khốn khổ”. Họ biết quý trọng “những kẻ đạo đức”, những “người quyền thế, giàu có”, khinh bỉ những người (kẻ) nghèo nàn (bất hạnh). Muốn đến Nước Trời bằng con đường tu hành họ kỳ thị và khinh bỉ những kẻ “khó nghèo (những người bất hạnh) những “con người không “bao giờ” có “quyền trò chuyện xã giao với bọn họ” [Ngăn cấm các nữ tu trẻ “trò chuyện, nói chuyện” với “người ngoài” khi gặp những người khác (khác giới)]. Họ dành những điều “tốt đẹp nhất cho Thiên Chúa” còn những kẻ khốn khổ nghèo hèn thì họ bỏ mặc.) Để bọn họ giử “lòng mình trong trắng (!) để nhận lấy ơn (“Thánh Thần!!!”) Thiên Chúa ban cho họ. Những “người nghèo (bất hạnh) vừa định mở lời đã bị “tránh né, xua đuổi” – khinh rẻ. … Giử “các cô gái trong nhà nguyện (như (là) người con gái “trong trắng” “bị bọn họ ép buộc (dụ dổ – bắt cóc) buộc những “cô gái trẻ (còn ngây thơ non dại)”, bắt buộc “các em gái” dâng (hiến) cả cuộc đời cho Thiên Chúa. Bạn nghĩ sao về những “con người đó (!)“. Các cô gái bị ngăn cấm “nói chuyện” với “những người khác” cũng đã “lớn tuổi” cũng vẫn bị ngăn cấm!. Chọn những “cô gái trong trắng dâng lên Thiên Chúa vì sao (?!)”. Để làm gì? (Thiên Chúa cần những gái “đó” để làm?!!! ). Các cô gái “đó” đã dùng cuộc đời, thanh xuân của mình để làm gì “ai đã nhận được “hạnh phúc” từ các cô. hay các cô chỉ mưu cầu hạnh phúc cho mỗi mình mình.

Trên cuộc đời này ai cũng nghĩ như các bạn chắc cuộc sống của con người (mọi người) “chắc ấm êm (êm đẹp) và con người (mọi người trên đời) ai cũng sẽ được “lên Thiên đàng hết cả (ai cũng đi tu hết)!???”. Còn những người khốn khổ cần được giúp đỡ sao các bạn có thể quên họ? Họ dơ bẩn và ghê tởm, có lẽ họ không trong sạch, thanh sạch như các bạn hay sao? Giử thân xác trong sạch để lên Thiên đàng mà nhận phần thưởng vì mình thanh sạch (không ô uế). Trong những ngôi nhà “đó” có những ai đang cần các bạn giúp đỡ hay là Thiên Chúa [cần các bạn giúp đỡ? (!!!)]. Hay Thiên Chúa muốn đày đọa bạn. Bạn chứng minh mình là kẻ thanh sạch cao quý; chỉ có Thiên Chúa : đối tượng các bạn phục vụ. “Bạn quá cao siêu để chúng tôi có thể hiểu được bạn, Hay là trên đời này không có ai là “những kẻ khốn khổ, cần các bạn giúp đỡ”./ Hiểu biết về thế giới (cuộc đời này) có như các bạn suy nghĩ?! (khi không có Kinh Thánh) Chỉ có Thiên Chúa “đáng để bạn dâng hiến”đời cho Ngài và phục vụ ngài. Hay các bạn thấy : “ở trên đời này là những nỗi khổ nên các bạn muốn lánh (?!!!)  tránh, né!!!

Hay các bạn “muốn mình như những Thiên Thần“. Cha mẹ các bạn và loài người ngu “hết rồi hay sao“. Bạn (các bạn) có hiểu “cuốn Kinh Thánh” viết gì hay không? Ai kêu gọi các bạn sống theo tính xác thịt (nhưng trong Kinh Thánh : có đoạn Thiên Chúa viết “…vắng bóng đàn bà, đàn ông sẽ lang thang, rên rỉ, đến tối bạ đâu trú đấy như lừa hoang). Tôi hoàn toàn không có ý đồ gì khi kêu gọi các bạn không đi tu (hạn chế đi tu). Nhưng Kinh Thánh viết có Ađam, Eva và tôi biết được rất nhiều vụ án tình do tranh giành (những cô gái xinh đẹp) do ghen tương dẫn đến giết người. Có quá ít phụ nữ cho đàn ông lựa chọn nên xô xát (mâu thuẫn) ngoại tình, lạm dụng tình dục, làm gái điếm, lừa gạt, khống chế, ép buộc, bạo hành phụ nữ… Khi tỉ lệ nữ ngày càng ít hơn nam giới theo những số liệu mà các cơ quan truyền thông nêu lên. Tỉ lệ các cô gái trẻ có chồng (có con) sớm ngày càng gia tăng. Nạn lạm dụng tình dục trẻ em, vấn nạn buốn bán phụ nữ. Tỉ lệ phụ nữ lấy chồng nước ngoài gia tăng. Tỉ lệ nữ giới đi tu “quá cao” so với nam giới,… Nữ giới làm việc trong các khu công nghiệp (nhiều những công ty ở các khu công nghiệp tập trung chỉ tuyển công nhân nữ hay ưu tiên tuyển dụng nhiều công nhân nữ giới hơn so với nam giới, có nhiều công ty vì nhu cầu sản xuất mà các lãnh đạo, chủ quản “công ty” bắt buộc nữ giới phải tăng ca thường xuyên khi đi làm (làm họ nhiều “khi” không có được “đầy đủ” thời gian “lo cho cuộc sống (học tập văn hóa, giải trí) của mình”)… Danh dự của một người đàn ông nhiều khi thua người đàn bà, do người đàn bà quyết định./

 

Ai chịu trách nhiệm ? Im lặng hay không

 

Các bạn; Tôi đã nhắc đi nhắc lại “không biết bao nhiêu lần” với các bạn về ý định muốn giúp “người ta” (các bạn (thanh niên) giới trẻ bây giờ về vấn đề các bạn “thanh niên” bây giờ hay “có những cái ý định” khắc những biểu tượng của các “vật trong vòng luân hồi lên cơ thể của mình”. Để “chứng tỏ” mình hơn người (mình không thua ai” (để dễ thành công; Vì theo “luật trong vòng luân hồi : các bạn làm gì “cũng đúng”. Các bạn “có sai hay đúng” thì tùy các bạn ấy. Nhìn nhận (suy nghĩ). Làm “gương” (các bạn ráng chịu chứ sao bây giờ). KInh Thánh không phải là quyển sách được ưa chuộng ở những nơi (“con người”) nhiều người theo Phật giáo và “đặc biệt : những người Châu Á di cư đến nhiều nơi, “góp mặt” nhiều nơi và ảnh hưởng (đến nhiều nơi ) “nhiều khu vực trên thế giới“. 

Bây giờ tôi xin “được nhắc lại với các bạn “một điều” : Tôi là kẻ thừa lệnh của Thiên Chúa thi hành “mọi sự theo ý Ngài“. 

Bây giờ tôi muốn nói với giáo Hội “những người làm trong Giáo Hội Thiên Chúa Giáo như thế này : “Ai bảo các bạn không lập gia đình hay “đó là ý muốn” hay là “mong có “sức mạnh” “của Thiên Chúa (Ngôi ba)” hay các bạn nghĩ “mình là kẻ “thanh sạch”. Các bạn nghĩ “mình thông minh” và các bạn nghĩ rằng Thiên Chúa sẽ ban sức mạnh của Ngài cho các bạn giử mình trong sạch hay sao? Thấy người ta chết các bạn không cứu ” cuộc đời cần những người “đóng góp thiết thực cho “cuộc đời”. Đừng quên Kinh Thánh có chép: “phụ nữ thì không có ai là công chính (không ai là không tội lỗi)” nhưng những người phụ nữ sẽ được cứu nhờ những đứa con “của mình”. Thánh Phao Lô cũng nói : “thà có vợ còn hơn để bị (lửa) thiêu đốt”.

Thiên Chúa không “bắt ép phụ nữ phải khấn hứa” mà còn khuyến khích phụ nữ nên “có chổng có con”.Còn “đàn ông thì không có sự “bắt buộc nào từ Thiên Chúa” không cho kẻ ấy lấy vợ [quan hệ nam nữ (trai gái)] : Thư Thánh Phao lô… (Côrintô) . Ngoài lời khuyên “nếu ở vậy (độc thân) được như Ngài (thánh Phao Lô) được thì tốt. 

Thiên Chúa đã khuyên “Phụ nữ nên lấy chồng, sinh con” : Ý của Ngài”. Ngài có lý do đễ nói lên vấn đề “đó”: “phụ nữ”. Trừ những “trường hợp ngoại “lệ”: Bất khả kháng.

Bây giờ tôi muốn nói lên “ý kiến mình”. Các bạn làm việc trong giáo hội có dám “khắc (khắc-họa) những hình ảnh” như các bạn trẻ bây giờ lên thân “mình mình hay không”. Không khuyên can người ta, “để người ta” : như vậy có tốt hay không? Thiên Chúa đã khuyên tôi từ khi tôi làm “Sách Nhỏ” và Ngài cũng hay : khuyên tôi “bằng mọi cách triệt thoái, (kêu gọi tôi) hủy diệt : làm mọi cách giúp “giới trẻ các bạn bây giờ” biết về “những điều không tốt như “những hình ảnh là hình (ảnh) đại diện của các “vật luân hồi” trên người các bạn (trẻ) : (những người có tư tưởng : “con người là vật … như bây giờ”.

Mong các bạn giúp đỡ. Tôi có ý muốn.giúp “các bạn trẻ bây giờ. Mà giáo Hội và các cơ quan công giáo “im lặng không biết tới bao giờ” để các bạn “trên cuộc đời, “trong xã hội” này “đi lầm đường tới bao giờ nữa đây“. (“Ai cũng muốn khẳng định mình là những “thứ” :mất kiểm soát trong vòng luân hồi“).

Nếu không dám “khắc những hình ảnh như các bạn “bây giờ lên da thịt mình thì làm sao lại để các bạn trẻ không biết mà để họ làm như vậy! Không ai dám làm thì để tôi làm. Tôi cũng không muốn chờ đợi “sự phản hồi của các cơ quan Công giáo.”vô lương kia nữa”. Mọi đóng góp xin gửi về “các công ty quảng cáo nhằm mục đích quảng cáo trang web “sách nhỏ” (sachnho.info –  sachnho.com , sachnho.vn )  Các biển quảng cáo ở khu (hành hương) Cha FanxicôT. Bửu Diệp, các Nhà thờ Chánh tòa… , các nhà thờ trong huyện (tỉnh)…  

Tôi cần (sự) hỗ trợ từ Giáo Hội, của các bạn (làm ơn giúp tôi)

 

Các bạn. Tôi đã làm “sách nhỏ” lâu rồi và tôi “cho các bạn biết”. Tôi giấu các bạn làm cái gì. Nhưng tôi không nhận thấy bất cứ (một) ý định (gì?!??) của cơ quan tôn giáo. Các vị “linh mục”, các vị chức sắc. Những người dân ở họ đạo Lương Hòa Thượng. Tôi muốn đem cuốn sách nhỏ này đi thật nhanh nhằm giúp “những người bị kẹt, có thể cần “sự giúp đỡ của tôi”. Nhưng các cơ quan tôn giáo và “những người biết tôi làm sách nhỏ này”. Đặc biệt ở họ đạo Lương Hòa Thượng. Tôi làm tôi muốn giúp người ta và tôi muốn đưa nó “cho” mọi người “những người có thể cần”. Tôi làm sách nhỏ “này”. Những lúc tôi đã đi làm xa nhà (ý của Thiên Chúa); làm những nghề cần “thời gian, tôi nhiều lúc ít muốn về nhà. Nhưng còn mẹ tôi và những nhiệm vụ tôi không tròn “trách nhiệm” tôi không thể trốn đi được. Và tôi cũng cần “những hỗ trợ từ phía gia đình, người thân tôi” để tôi mở rộng “sách nhỏ” cho các bạn “những người chưa biết “về “. Tôi đã chờ “đợi và suy sụp” vì những yếu tố “khách quan”. Tôi hiện “rất là suy sụp, tôi không tìm nổi cho bản thân tôi “có một người bạn gái”. Hiện giờ tôi rất là … .Mong các bạn thông tin cho “các cơ quan tôn giáo của “tôn giáo Thiên Chúa” ở Việt nam. Bây giờ tôi rất “suy sụp” và cần nhận sự hỗ trợ của các bạn. Chứ tôi viết (bấm) cuốn sách nhỏ này xong. Xã hội này “loạn” như “Mê hi cô). Hay biết bao nhiêu người đã “vấp ngã”. “Bị mất sự sống, thân thể không còn nguyên vẹn “sách nhỏ này mới tới”. Đó là sự tắc trách của tôi. Bây giờ tôi muốn cơ quan của giáo hội (các cơ quan công giáo). Giúp tôi đưa cuốn sách nhỏ cho “mọi người”. Hay “quyển sách này là một quyển sách vô dụng” đến quá trễ “trước khi nó phát huy những “gì…của nó”. Các bạn có muốn “Thiên Chúa Trừng phạt các bạn không!?. Sao các bạn làm “cớ cho người “khác” sa ngã. Tôi đã nói với các bạn bao nhiêu lần. Cái gì các bạn cũng im lặng. Vả các bạn cứ “im lặng đi”. Cứ lo cho một mình mình và “những người thân (gia đình của các bạn đi). Thiên Chúa sẽ “trả oán các bạn vào lúc “bất ngờ nhất”. Tôi đã thông tin và tìm “cách thông tin, “những gì tôi cần làm“. Các bạn nghĩ sao về “cuốn sách nhỏ này? “. Tôi không muốn nhiều người gặp nguy hơn nữa. Các bạn nghĩ sao về hành dộng “im lặng của các bạn”. Ai trả giá đây. Các bạn “hãy khắc họa những hình ảnh “đó” những hình ảnh như các bạn trẻ bây giờ đi rồi nói chuyện …Các bạn và gia đình các bạn “được yên” rồi các bạn bỏ mặc các bạn “giới trẻ” bây giờ hay sao. Tôi không có gì cả. Tôi là một con người bất tài “vô dụng”. Nhưng tôi muốn các bạn giúp tôi. Cho giáo hôi giúp tôi. Tôi không muốn các bạn “những người trên đời “trong xã hội loài người” đau khổ vì …những gì ẩn khuất thêm nữa“.

Tôi cũng mong các bạn ở Lương Hòa Thượng nhớ về những con người (2 người đàn bà ở xóm dưới) uống thuốc tự vẫn và một người đàn ông tự vẫn (cũng ở khu xóm dưới). Các bạn lờ đi hay quá. Các bạn quên hay làm sao. Tôi thật cảm thấy ngẹn lời, “thấy mình có lỗi”, (bất lực) và “vô trách nhiệm”, nhói lòng (!!) vì những sự bất lực “nhu nhược” của mình …. Tôi tự hỏi “cuốn sách nhỏ” này “đến được” tay họ, họ có làm “thế hay không”. Đạo Thiên Chúa dạy “chớ giết người”, sao các bạn để người ta “tự sát như vậy?”. Các bạn làm lờ mau quên “cũng hay lắm đó!“. Tôi nói :”ra” các bạn, những người “có trách nhiệm”, các bạn có “cảm thấy” nhột hay không? Sao các bạn nghĩ tôi đùa chơi với các bạn, các bạn và “người đứng (ở) vị trí cao trong xứ đạo Lương Hòa Thượng đùa với mạng sống của người ta thì “có lẽ đúng hơn”. Sau này “có thể “xứ đạo có thể sẽ yên, không có người tự sát”. Nhưng các “bạn” nghĩ sao, trong đó, trong những người “đầu tiên biết tin họ tự sát, trong đó có tôi”; Các bạn nghĩ sao về “lời Chúa nói” : “Các người bên ngoài bát đĩa nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Đồ ngốc! đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. Khốn cho các người, hỡi các người Pha ri sêu , Các người nộp thuế… người ta dẫm lên mà không hay.” khi nói về những những con người “sống bề ngoài trong Kinh Thánh”.